Vzpomínka na oběti II. světové války ve vítkovické válcovně trub

30. 8. 2021

V pátek 27. srpna 2021 uspořádaly Třinecké železárny, a. s. pietní setkání k uctění památky zaměstnanců vítkovické válcovny trub, padlých v letech II. světové války. Na oběti nacistických represí a spojeneckého náletu bylo společně vzpomenuto v prostorách vrátnice provozu na Výstavní ulici, kde je celkem 44 jmen umučených a zahynuvších zvěčněno na dvojici bronzových reliéfních desek. Ty zůstávají smutnou připomínkou šesti válečných let, jež zanechaly na Ostravsku hluboké rány. Ani zde se totiž Češi nesmířili s německou okupací a ztrátou své svobody. 

Početné odbojové hnutí se snažilo vzdorovat prostřednictvím sabotáží, špionáže, různých forem propagandy i příprav na možné povstání. Němci na tyto projevy odporu reagovali s nezměrnou krutostí – mučením, popravováním či vězněním ve vyhlazovacích táborech. Ostravské železárny, továrny, doly a železniční uzel pro ně totiž měly strategický význam, jenž s průběhem války vzrůstal úměrně s tím, jak se průmyslová centra v Německu měnila jedno po druhém v hromady sutin. Spojeneckým bombám však nakonec neunikly ani ony. Ničivý americký nálet z 29. srpna 1944 si v Ostravě a okolí vyžádal více jak pět stovek civilních obětí, z nichž dvacet zahynulo právě ve vítkovické válcovně trub. Jejich tragická smrt, stejně jako hrdinství umučených odbojářů, však nebyla zapomenuta. Svědčí o tom vzorná péče o pietní místo ze strany zaměstnanců i vedoucích pracovníků provozu v čele s Ing. Danielem Szotkowským, které spojuje hrdost na téměř 140 let trvající bohatou historii výrobního provozu, v níž hrdinům a obětem II. světové války náleží nesporně přední místo. Důkazem pro to je i uspořádání důstojného vzpomínkového setkání, na němž promluvili a květinové dary položili zástupci Úřadu městského obvodu Ostrava-Vítkovice, Ostravského muzea, Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě, Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava a v modlitbách se za zemřelé přimluvili kněží Římskokatolické a Slezské evangelické církve. Za Jednotu Československé obce legionářské Ostrava 1, jež byla mimo jiné zastoupena praporečníkem, vystoupil a kytici položil předseda jednoty br. Martin Lokaj.

text a foto: br. Martin Lokaj