Vzpomínka na padlého parašutistu z chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze – rtn. Jaroslav Švarc, rodák z Velkého Újezdu

18. 6. 2021

Dne 18. června roku 1942 v Praze svedli svůj poslední a nerovný zápas s německými okupanty českoslovenští parašutisté ukrývající se po atentátu na Reinharda Heydricha v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje. Jedním ze sedmi parašutistů byl také rotný Jaroslav Švarc, člen paravýsadku TIN a taktéž rodák z Velkého Újezdu u Olomouce. 

Členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“ v předvečer uvedeného výročí u Švarcova pomníku v jeho rodišti položili za přítomnosti čestné stráže v dobových stejnokrojích věnec se stuhou ČsOL. 

Všichni přítomní současně věří, že příští rok, při oslavě kulatého výročí Švarcovy smrti, nebudou již pietní akce svazovány dozvuky pandemie, a že akce bude moci proběhnout za mnohem větší účasti. Nezapomínáme!

 

Jaroslav Švarc se narodil v roce 1914 do rodiny tesaře Františka Švarce ve Velkém Újezdu nedaleko Olomouce. Léta 1930 až 1936 strávil jako cukrářský učeň v Čejči u Hodonína a následně, až do nástupu na prezenční vojenskou službu v roce 1936, pracoval jako cukrář v Praze. V letech 1936 a 1937 prošel vojenskou službou u Pěšího pluku 23 v Trnavě a Pěšího pluku 13 v Šumperku. Po absolvování poddůstojnické školy se dočkal zařazení k nově zřízenému Hraničářskému pluku 4 do Hlučína. U tohoto útvaru, který v místě obsazoval objekty těžkého opevnění, také prožil dramatické mnichovské události. S okupací, která ho překvapila těsně po jeho odchodu z armády, se Švarc nehodlal smířit. V lednu roku 1940 se pak přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii dostal do Francie k rodící se československé armádě. Po vojenském pádu Francie byl evakuován do Velké Británie a v létě roku 1941 se dobrovolně přihlásil ke zvláštnímu  výcviku. V březnu následujícího roku byl společně s rtn. Ludvíkem Cupalem zařazen do operace TIN, která měla za cíl zlikvidovat protektorátního ministra a jednoho z největších českých kolaborantů Emanuela Moravce. Oba parašutisté se ale po seskoku zranili a skupina se navíc na zemi ani nesešla.  Rtn. Švarc se následně přesunul do Prahy, kde se mu podařilo alespoň nakontaktovat velitele skupiny OUT DISTANCE npor. Adolfa Opálku. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se Švarc jako první z parašutistů ukryl v chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Po boji při obléhání kostela 18. června 1942 zde také spolu s dalšími spáchal sebevraždu. V roce 1945 byl Jaroslav Švarc in memoriam povýšen do hodnosti nadporučíka a v roce 2002 pak do hodnosti podplukovníka.

(medailonek Jaroslava Švarce byl sepsán za pomoci publikace Jaroslav Láník a kol.: Vojenské osobnosti Československého odboje 1939–1945).

text a foto: br. Milan Vyhlídal