X. ročník Cykloprejazdu Košariská – Hodonín

28. 7. 2021

V dňoch 16.-18. júla 2021 sa v sťažených podmienkach kvôli obmedzeniam v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami na Slovensku aj v Čechách uskotočnil už X. ročník Cykloprejazdu Košariská – Hodonín. Túto akciu organizovala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Jednota Československej obce legionárskej v Českém Brodě. Podujatím si jeho účastníci zo Slovenska a z Čiech pripomenuli dve vedúce osobnosti nášho prvého odboja v rokoch prvej svetovej vojny a zakladateľov Československej republiky – Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.

Účastníci zo Slovenska a hlavný logistik, člen českobrodskej jednoty br. Jan Kincl, sa stretli v podvečerných hodinách v piatok 16. júla na Brezovej pod Bradlom a ubytovali sa v rekreačnom zariadení Partizán. 

V sobotu 17. júla sa účastníci akcie presunuli na Košariská, kde si po pietnom akte pri soche generála M. R. Štefánika pozreli novú expozíciu v múzeu a potom už nasledoval štart akcie a výstup na Bradlo, kde si po pietnom akte pozreli mohylu a cez Brezovú pod Bradlom pokračovali cez obec Bukovec a osadu Bašnári do cieľa prvej etapy na hrade Branč. Odtiaľ sa na nocovanie vrátili zase na Brezovú pod Bradlom. 

V nedeľu 18. júla sa účastníci X. ročníka Cykloprejazdu vrátili pod hrad Branč a vyrazili na druhú etapu smerom cez Sobotište, Častkov, Radošovce a Holíč do Kopčian, kde sa občerstvili a potom pokračovali cez cyklomost do Mikulčíc. Tam sa v areáli slovanského hradiska slovenská skupina stretla so skupinou z Čiech a Moravy, ktorej členom bol aj MUDr. Zdeněk Hlobil z Veselí nad Moravou a po krátkom oddychu pokračovali po hrádzi rieky Moravy do cieľa v Hodoníne. Po pietnom akte za účasti členov ČsOL zo Strážnice a rozdaní účastníckych diplomov a odznakov sa celá akcia úspešne, napriek rôznym obmedzeniam v dôsledku pandémie covid-19, uzavrela. Cykloprejazd aj v tomto roku podporili Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, mesto Hodonín, Nadácia M. R. Štefánika v Bratislave, Ministerstvo obrany ČR a Československá obec legionárska.

text: br. Ferdinand Vrábel

foto: br. Jan Kincl