Zemřel astronom a válečný veterán Boris Valníček

5. 10. 2021

Autor a spoluautor více než 130 vědeckých prací, několika knih a mnoha vědecko-populárních článků v tisku RNDr. Boris Valníček, DrSc., válečný veterán, se narodil 11. dubna 1927 v Jičíně. Jeho otec Jan Valníček byl československý legionář, který bojoval v řadách československých legií v Rusku za samostatný československý stát. 

Kolem roku 1930 se rodina odstěhovala do Prahy, kde Boris maturoval na Reálném gymnáziu v Karlíně a v období druhé světové války, mezi léty 1943 až 1945, působil v domácím odboji ve skupině Předvoj. 

Mezi lety 1946-1950 vystudoval meteorologii a experimentální fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

V roce 1950 nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově, kde se původně zabýval meteorologií a dlouhodobými změnami počasí, nicméně posléze se začal zabývat prací v oblasti sluneční fyziky a v roce 1953 obhájil disertační práci na téma slunečních vlivů v meteorologii. V letech 1967-1991 řídil astronomický kosmický výzkum, počínaje prvým startem československých přístrojů do kosmu v roce 1969, včetně československého podílu na letu k Halleyově kometě v roce 1986. Byl nositelem nositel řady státních i rezortních vyznamenání.

Válečný veterán a významná osobnost vědy Boris Valníček zemřel dne 29. září 2021. Čest jeho památce. 

text: br. Stanislav Švidek

 

valnicek parte