Zemřel letec Tomáš Lom, válečný veterán

24. 6. 2021

S velikou lítostí musíme informovat, že ve středu 23. června 2021 zemřel válečný veterán, bývalý příslušník 311. československé bombardovací perutě britského Královského letectva, pan Tomáš Lom (Löwenstein). Bylo mu 96 let. Čest jeho památce. 

Tomáš Lom, roz. Löwenstein, se narodil 1. srpna 1924 ve Vídni. Jeho rodina emigrovala těsně před válkou z rasových důvodů do Anglie. Krátce po dovršení 18 let se přihlásil na československé ambasádě v Londýně k vojenské službě. Nejprve byl přidělen k pozemnímu vojsku v Cholmondeley. V roce 1943 absolvoval pětiměsíční kurz radiooperátorů v Cranwellu a stal se palubním radistou-radiomechanikem v hodnosti četaře (Sergeant). K 311. čs. bombardovací peruti  v rámci Pobřežního letectva (Coastal Command) britského Královského letectva (Royal Air Force) byl přidělen po dokončení výcviku střelců v prosinci 1944. Následně byl přeložen k výcvikové jednotce 111 Operational Training Unit (OTU) v Nassau na Bahamských ostrovech, kde měl jako zkušený radista zaučovat nováčky. Poté na letišti Oakes Field létal na letadlech B-25 Mitchell. Při jednom cvičení bombardování z malých výšek zůstala bomba viset v závěsu letadla, kde také vybuchla. Tomáš Lom měl štěstí, nebyl zasažen žádnými střepinami, ale došlo ke zničení hydrauliky podvozku. Naštěstí pilot letadla dokázal i s takto poškozeným strojem bezpečně přistát. 

Do Prahy se, tehdy ještě jako Tomáš Löwenstein, vrátil v srpnu 1945 v hodnosti rotného. Požádal si o udělení československého občanství a společně s bratrem si změnil příjmení na Lom. V roce 1951 získal na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity titul RNDr. a poté nastoupil do laboratoří závodu Tesla-VUVET, kde se vypracoval až do pozice náměstka. Při prověrkách po roce 1968 byl vyloučen z KSČ, do které vstoupil při svém studiu na Karlově univerzitě, a v souvislosti s tím byl odvolán z pozice náměstka a stal se řadovým vědeckým pracovníkem, kterým zůstal až do odchodu do důchodu. Do veřejného života se Tomáš Lom zapojil až v posledních letech. Jeho výborné zdraví mu umožňovalo účastnit se nejen veřejných akcí, ale také besed a přednášek pro veřejnost. V rozhovoru pro Český rozhlas (vyšlo 8. května 2018) na dotaz proč tolik toužil po službě u RAF, odpověděl: „Když jsem se doslechl, co se stalo v Rakousku a v Německu, a možná také vzhledem k hodně účinné propagandě Churchilla a jeho strany… zkrátka moc mi záleželo na tom, abych Němcům tu lekci uštědřil. A v české armádě… dělat přehlídky v Anglii mě neuspokojovalo. Letectvo byla jediná česká ozbrojená síla, která v těch dnech opravdu bojovala.“ Tomáš Lom se aktivně účastnil pietních akcí a setkání, včetně akcí pořádaných Československou obcí legionářskou a jejími členy. 

Jeho životní příběh slouží jako vzor dalším generacím. Jedná se o hrdého nositele a šiřitele bojových tradic svých spolubojovníků a jako takový si zaslouží naši nejvyšší úctu a uznání.

Čest jeho památce. 

 

lom rip 1

Tomáš Löwenstein (Lom) ve stejnokroji britského Královského letectva, 1945 

lom rip 2

Tomáš Lom v roce 2019

 

lom parte