Zemřel válečný veterán br. Josef Kotyza

27. 1. 2021

V požehnaném věku zemřel Josef Kotyza, válečný veterán, bývalý příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, volyňský Čech a člen plzeňské jednoty Československé obce legionářské. Bylo mu 98 let. Čest jeho památce. 

Josef Kotyza se narodil 11. listopadu 1923 v obci Huště u Lucku ve volyňské oblasti západní Ukrajiny, na území tehdejšího Polska. Početná rodina Kotyzů měla vlastní hospodářství. Během druhé světové války byla Volyň okupována německou armádou, než byla v roce 1944 osvobozena sovětskou Rudou armádou. Jako dvacetiletý se pak Josef Kotyza přihlásil do československé zahraniční armády. Odveden byl 9. března 1944 společně s dalšími příbuznými. Po zkráceném výcviku dostal uniformu a zbraň, lehký kulomet, a byl přidělen k průzkumné jednotce 1. pěší brigády 1. československého armádního sboru v SSSR. Účastnil se Karpatsko-dukelské operace a při probíjení se k Dukle byl 18. září 1944 raněn na pravé straně hrudi. Po uzdravení se opět zapojil do osvobozovacích bojů a v květnu 1945 se poprvé v životě dostal do Prahy. Po skončení války odešel plnit strážní úkoly do pohraničí, kde hlídal internované Němce. V roce 1947 do Československa reemigrovala celá Kotyzova rodina. Josef Kotyza vystřídal několik adres, vždy na západě Čech: Horšovský Týn, Plasy, Plzeň, naposledy Třemošná.

Od roku 1995 se stal členem jednoty Československé obce legionářské v Plzni, kde se účastnil valných shromáždění a několika besed. Byl držitelem několika vyznamenání: sovětské Medaile za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 1941-1945, Dukelské pamětní medaile, Pamětní medaile ČsOL II. i III. stupně, Pamětní medaile Krajského vojenského velitelství Plzeň. I ve vysokém věku se účastnil několika akcí jednoty, dokud mu to zdraví dovolovalo. Zemřel v neděli 24. ledna 2021.

Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 28. ledna 2021 v rodinném kruhu. 

 

kotyza rip 01

Josef Kotyza, jako vojín 1. čs. armádního sboru v SSSR stojící uprostřed skupiny spolubojovníků,
při oslavách konce druhé světové války v Praze, květen 1945

kotyza rip 02

Bratr Josef Kotyza na zasedání členské schůze plzeňské jednoty Čs. obce legionářské, listopad 2012