100 let pomníku padlým v Ostravě-Michálkovicích

27. 10. 2022

Dne 24. října 1922 odhalili obyvatelé Michálkovic před kostelem Nanebevzetí Panny Marie pomník na památku 56 rodáků a občanů obce, kteří se nevrátili z dalekých bojišť první světové války. Přes všechnu bolest a žal tak činili s nadějí, že oběť jejich otců, bratrů, synů a přátel nebyla marná, ale přinesla jim všem a celému národu svobodu a lepší, spravedlivější budoucnost. Tyto emoce se odráží i ve výtvarném provedení pomníku, jehož součástí bylo jednak sousoší českého lva vítězícího nad rakouskou orlicí, jednak nápis „utrpením ke svobodě“. Víru v to, že památka padlých přetrvá, pak symbolizovala skulptura věčného ohně na vrcholku pískovcového sloupu.

Dne 24. října 1922 odhalili obyvatelé Michálkovic před kostelem Nanebevzetí Panny Marie pomník na památku 56 rodáků a občanů obce, kteří se nevrátili z dalekých bojišť první světové války. Přes všechnu bolest a žal tak činili s nadějí, že oběť jejich otců, bratrů, synů a přátel nebyla marná, ale přinesla jim všem a celému národu svobodu a lepší, spravedlivější budoucnost. Tyto emoce se odráží i ve výtvarném provedení pomníku, jehož součástí bylo jednak sousoší českého lva vítězícího nad rakouskou orlicí, jednak nápis „utrpením ke svobodě“. Víru v to, že památka padlých přetrvá, pak symbolizovala skulptura věčného ohně na vrcholku pískovcového sloupu.

Vzpomínka na zmařené životy skutečně nevyhasla, a to ani po 100 letech. Svědčí o tom pietní akt, který se u pomníku uskutečnil v předvečer jubilea, a to téměř výhradně za účasti michálkovické mládeže. Za setkáním, jež bylo realizováno za pomoci Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1, totiž stálo žactvo místní Bezpečnostně právní akademie a Základní školy U Kříže. O mravním významu piety promluvil k přítomným předseda jednoty Ostrava 1 br. Martin Lokaj. Za akademii pak vystoupil ředitel Ctirad Skopal a učitel Radim Kravčík, který připomenul historii pomníku, jež zdaleka není uzavřena. Rozkrývání nejasností a osudů jmen vytesaných do kamene se ostatně stalo náplní projektu, jemuž se jeho žáci nyní se zápalem věnují.

Věříme, že nyní budou všichni na pomník, který každodenně míjí cestou do školy, pohlížet jinak, než doposud, a to s pokorou a především s plným vědomím vysoké ceny, kterou svoboda má.

text: br. Martin Lokaj
foto: BPA Ostrava