100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka

11. 7. 2022

105. výročí bitvy u Zborova strávili členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž zborovský boj – později připomínaný jako Den československé armády z hledista státotvorných tradic Československa coby druhý nejvýznamnější svátek po 28. říjnu – stal osudným. 

Podplukovník Karel Vašátko byl jednou z nejvýraznějších postav České družiny a v bitvě u Zborova velel 2. rotě 1. československého střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“. Jelikož bitva u Zborova rezonovala faktem, že ač Československá střelecká brigáda útočila proti přesile, její výchozí postavení bylo v neskonale horším stavu co do kvality opevnění než dobývané rakousko-uherské pozice, českoslovenští dobrovolci se potýkali s výstrojními a výzbrojními nedostatky a přesto vzaly legionářské jednotky do zajetí tolik zajatců, kolik činily jejich vlastní stavy a prorazily tři linie nepřátelského opevnění, byla v meziválečné éře zdrojem inspirace pro vojenskou zdatnost československé armády. Příklad hrdinů od Zborova tak silně prostupoval celou československou společností a nejinak tomu bylo i u synovce Karla Vašátky, Aloise. Ten po studiu na učitelském ústavu v Hradci Králové absolvoval prezenční vojenskou službu, kdy se rozhodl pro kariéru důstojníka z povolání. Ač zaměřením dělostřelec, nadchl se pro létání a za okupovanou vlast bojoval nejprve ve Francii, kde se vyznamenal jako vůbec nejúspěšnější československý stíhač a také ve Velké Británii, kde se stal prvním velitelem československého stíhacího wingu v Royal Air Force. Padl při vzdušném souboji 23. června 1942 nad kanálem La Manche. 

Více o životě Karla Vašátky se můžete dočíst zde: http://www.karelvasatko.cz/pplk-karel-vasatko

Více o životě Aloise Vašátky se můžete dočíst zde: http://www.cs-letci.com/ww2/raf/osobnosti/av.htm

Za spolupořádání akce děkujeme Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a městu Solnice.

text a foto: br. Radek Vorel a br. Jan Hrubecký