80 let od atentátu připomíná výstava v Muzeu československých legií

12. 4. 2022

K letošnímu 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a heydrichiády proběhne velké množství akcí. Na nemálo z nich se přitom bude podílet také Československé obec legionářská. Až do 30. června bude například ve svém pražském Muzeu československých legií prezentovat panelovou výstavu 80 let operace ANTHROPOID, která vznikla díky spolupráci s Iniciativou A. a jejíž zahájení proběhlo v pátek 8. dubna, v den 110. výročí narození Josefa Gabčíka. 

Josef Gabčík, narozený 8. dubna 1912 v Poluvsi, patřil mezi první dobrovolníky programu československého zpravodajského odboru na vysílání speciálních agentů-parašutistů do okupované vlasti na podporu domácího odboje. Po náročném výcviku, který jej naučil nejen skákat z letadla, ale také technikám tichého zabíjení nepřítele, obsluze nejrůznějších zbraní, práci s výbušninami a celkově jej zocelil, byl vybrán zvláště nebezpečný úkol. Společně s Karlem Svobodou měl zabít vysoce postaveného představitele nacistické strany a německé okupační moci v Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha nebo Karla Hermanna Franka. Atentát se následně soustředil přímo na Heydricha a zraněného Svobodu nahradil Gabčíkův dobrý přítel ze zahraniční armády Jan Kubiš. Oba dva pak pod vedením britských instruktorů Výboru pro zvláštní operace (Special Operation Executive, SOE) nacvičili několik variant útoku na Heydrichův automobil, ačkoliv způsob provedení atentátu si měli parašutisté zvolit sami na základě seznámení se s poměry doma. Tomu odpovídalo i jejich technické vybavení. Jejich operace dostala název ANTHROPOID. I přes nepovedený výsadek do protektorátu před koncem roku 1941, kdy byli vysazeni zcela mimo plochu a Gabčík si poranil nohu, se jim nakonec podařilo napojit na domácí odboj a začít připravovat provedené svého úkolu. Nic z toho by nebylo možné, nebýt stovek odvážných vlastenců, kteří riskovali život svůj i svých blízkých za pomoc československým parašutistům z Anglie. Jednalo se o celé rodiny, převážně členy Sokola. Gabčík s Kubišem se tak mohli 27. května 1942 odhodlat k provedení atentátu v pražské Libni. Ačkoliv Gabčíkův samopal nevystřelil, Kubišova bomba stačila způsobit Heydrichovi smrtelné zranění, na jehož následky zemřel 4. června. Cíle operace ANTHROPOID bylo dosaženo. I přes zuřivé pátrání bezpečnostních složek se německým okupantům atentátníky vypátrat nedařilo. Až do zrady jiného z parašutistů, Karla Čurdy. Následné kolo zatýkání a výslechů dovedlo gestapáky až k pravoslavnému chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývalo celkem sedm parašutistů, včetně Gabčíka a Kubiše. Sedmice se pak pustila do boje se sedminásobnou přesilou německých vojáků. Ze dvojice nerozlučných přátel padl nejdříve Jan Kubiš, smrtelně raněný na kůru kostela. Jeho druh Gabčík zemřel během dalšího několikahodinového boje o podzemní kryptu, kdy si sám vzal život, aby nemohl být zajat. Jejich odbojový čin – nejvýznamnější odbojový čin svého druhu v okupované Evropě – vstoupil do dějin, napomohl k obnově předválečného Československa a oni tak naplnili slova Josefa Gabčíka před odletem z Anglie do akce: „Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.

Vznik výstavy inicioval již v roce 2017 Karel Polata z Iniciativy A. Letos připravená výstava k 80. výročí operace ANTHROPOID je tak aktualizací té stávající po pěti letech. Výstavu sestavil kolektiv kolem Vlastislava Janíka ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, která instalaci ve svém muzeu doplnila také o několik trojrozměrných předmětů ze sbírek svých členů. Panely tak doplňuje vitrína s vybavením československých vojáků působících ve Francii a ve Spojeném království, stejně jako předměty dokreslující samotný atentát – samopal Sten Mk. II, pistole Colt M1903 Pocket Hammerless i replika „Kubišovy bomby“. K umístění dočasné panelové výstavy posloužila chodba Muzea československých legií, které svou stálou expozicí připomíná československé legionáře z první světové války. Nutno podotknout, že řada bývalých legionářů byla osobně zapojena do aktivní pomoci parašutistům. Výstavu o atentátu doplňují také přesné repliky cedulí s názvy ulic Kirchmayerova a V Holešovičkách, kde k legendárnímu činu došlo.

Zahájení výstavy se konalo v pátek 8. dubna 2022 od 16 hodin. Přítomné hosty přivítal vedoucí muzea a projektu Legiovlak br. Jiří Charfreitag a požádal o slovo Karla Polatu. Ten přiblížil pozadí vzniku výstavy a připomněl, že její starší verze se před pěti lety podívala i do koncentračního tábora Mauthausen. I letošní aktualizovanou verzi čeká zahraniční instalace. Ve venkovní podobě bude v průběhu roku 2022 k vidění na několika místech v Belgii i v České republice. Po úvodním slově si na zdar výstavy a co největší počet spokojených návštěvníků připili Karel Polata za Iniciativu A., řídící tajemník br. Milan Mojžíš za Československou obec legionářskou a br. Miloš Borovička za klub vojenské historie Rota Nazdar. Zájemci si pak mohli jako první prohlédnout panely výstavy, či se projít stálou expozicí muzea. Jako doprovodný program byl, s ohledem na výročí narození Josefa Gabčíka, promítnut slovenský televizní dokument Atentát na Heydricha: Príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša režisérky Veroniky Tóthové. Na vzniku dokumentu natáčeného v Česku i na Slovensku se podílelo i několik členů Československé obce legionářské.

Zahájením výstavy k 80. výročí operace ANTHROPOID otevřelo Muzeum československých legií své dveře návštěvníkům po více než měsíc trvající technické přestávce, kterou způsobila válka na Ukrajině. Všichni zaměstnanci Československé obce legionářské, včetně pracovníků muzea, se totiž zapojili do péče o válečné uprchlíky, ženy a děti, ubytované v hotelu Legie. Současná situace již umožňuje návrat k pravidelné otevírací době muzea – od úterý do pátku, od 9 do 18 hodin.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová