80. výročí posledního boje sedmi statečných Čechoslováků

30. 6. 2022

Z pohledu československého protinacistického odboje patřilo nejvýznamnější výročí tohoto roku osmi desítkám let, které uplynuly od atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě a od dalších událostí spojených s působením první operační vlny agentů vysazených do okupované vlasti. Epilogem tohoto dění byl hrdinský souboj sedmičky Čechoslováků proti přesile německých vojáků v pravoslavném chrámu v Praze, kteréžto výročí jsme si připomínali v sobotu 18. června 2022.

Z pohledu československého protinacistického odboje patřilo nejvýznamnější výročí tohoto roku osmi desítkám let, které uplynuly od atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě a od dalších událostí spojených s působením první operační vlny agentů vysazených do okupované vlasti. Epilogem tohoto dění byl hrdinský souboj sedmičky Čechoslováků proti přesile německých vojáků v pravoslavném chrámu v Praze, kteréžto výročí jsme si připomínali v sobotu 18. června 2022.

Oněmi sedmi hrdiny československého odboje byli agenti-parašutisté vyslaní ze Spojeného království se zvláštními úkoly: Josef Bublík, Josef Gabčík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. Dva z nich, členové výsadku ANTHROPOID, vykonali úspěšný atentát na kata Heydricha, další byli členy jiných výsadků, které se musely rozejít a další okolnosti je dovedly do Prahy. V obklíčení více než stonásobným počtem německých vojáků Zbraní SS a gestapáků bojovalo 18. června 1942 sedm Čechoslováků, nejdříve o kůr a galerii, později o podzemní kryptu chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Žádný z nich nepadl do rukou nepřátel živý.

Pravoslavný chrám v Resslově ulici na Praze 2 je místem, kudy kráčely dějiny našeho národa, a pamětní deska umístěná nad okénkem krypty je každoročně svědkem okázalé piety. Ta letošní byla navíc umocněna osmdesátým výročím. Pietní akt proběhl v sobotu 18. června dopoledne za účasti představitelů státu, samosprávy, diplomatických sborů, ozbrojených sil, církví, vlasteneckých organizací a široké veřejnosti. Věnec za Československou obec legionářskou připojil předseda br. Pavel Budinský.

Od pamětní desky v Resslově ulici se pak pozornost přesunula na nedaleké Karlovo náměstí. To se stalo dějištěm rozsáhlé vzpomínkové akce s celodenním programem pro všechny věkové skupiny. Akci uspořádala Československá obec legionářská a Městská část Praha 2 ve spolupráci s Českým rozhlasem, Generali Českou pojišťovnou, Iniciativou A. a kluby vojenské historie Rota Nazdar a Pětačtyřicítka Brno, za finanční podpory Ministerstva obrany České republiky. Záštitu nad akcí udělily ministryně obrany paní Jana Černochová a starostka Prahy 2 paní Alexandra Udženija.

Na náměstí vyrostl dobový tábor československé brigády působící v letech 1940-42 v Anglii. Právě z jejích řad byli rekrutováni dobrovolníci pro nebezpečné akce v roli agentů-parašutistů v týlu nepřítele. K vidění byl stanový tábor s prezentacemi výstroje a výzbroje, polní pošty, ošetřovny, vojenské policie i polní kuchyně. Dobový byl rovněž vozový park – osobní vozy Austin, Jeep, nákladní Bedford či Chevrolet a motocykly Enfield nebo BSA. Pochopitelně nemohl chybět stan s prezentací operačního vybavení agentů-parašutistů, kde byly k vidění padáky, seskokové kombinézy, osobní zbraně i drobné osobní vybavení. Zajímavostí byla napodobenina legendární zdi z londýnského domu Porchester Gate, kde se v letech druhé světové války nacházely kanceláře československé zpravodajské služby. Před zdí byla před odletem do akce vyfotografována většina agentů, a nyní si podobný snímek mohli pořídit i návštěvníci. Nebyla to však jediná interakce. Zájemci si rovněž mohli pořídit originálně vyplněný padělek protektorátní legitimace, jakým byli vybavováni i naši agenti. Ti nejmenší si mohli vyzkoušet i samotný „útok“ na Heydrichův Mercedes. Sami tak seznali, že trefit se míčkem dovnitř protektorova vozu nebylo nic jednoduchého.

K vrhání granátu po Heydrichovi patřilo ještě v pátek 17. června, tedy den před hlavním programem, také střela z airsoftového samopalu Sten Mk. II. Páteční dopoledne totiž patřilo exkurzím základních škol z Prahy 2. Okolo pěti set žáků zde získali historický exkurz v souvislostech a na dalších stanovištích si pak vyzkoušeli hod granátem, překážkovou dráhu a zmíněnou střelbu na očekávatelný cíl – Heydricha ve voze. Většina žáků měla více štěstí, než sám Josef Gabčík v libeňské zatáčce. Nicméně veliký nápor se nakonec podepsal na technickém stavu dvou kuličkových samopalů a tak i po osmdesáti letech k podobným situacím. V předvečer velkého výročí, když již školáci odešli, se na Karlovo náměstí od osmi večer konalo veřejné promítání filmu Atentát z roku 1964.

Zpět však ke Dni hrdinů druhého odboje, který již čtyři roky připadá na 18. června v odkazu na souboj sedmice agentů-parašutistů v Resslově ulici. Dobový tábor fungoval pro veřejnost od půl desáté dopoledne do sedmi hodin večer. Již od ranních sedmi hodin však probíhalo živé vysílání z pódia Českého rozhlasu Radiožurnál. Tematicky se zaměřovalo na působení československých agentů-parašutistů v ilegalitě. Hosty byli pamětníci, potomci odbojářů, historici a členové ČsOL. Vysílalo se i v době, kdy jen pár kroků od pódia probíhal pietní akt v pražské „Resslovce“. Po skončení pietního aktu u pravoslavného chrámu v Resslově ulici se zahájení programu na Karlovo náměstí zúčastnili čestní hosté: ministryně obrany Jana Černochová, starostka městské části Alexandra Udženija, předseda ČsOL br. Pavel Budinský a další. Od poledne pak začal první blok komentovaných ukázek, kterého se vedle členů Roty Nazdar ujal také historik Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice, a historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu Praha. Jako první byl nastíněn Assault Course, neboli tzv. kurz útočného boje, který byl prvotní přípravou všech budoucích agentů-parašutistů. Probíhal v odlehlých končinách Skotské vysočiny a jeho smyslem bylo ověřit a posílit fyzickou a psychickou odolnost frekventantů. Jeho součástí byl boje beze zbraně a metody „tichého zabíjení“. Stejně jako v reálné přípravě na operaci, následovala komentovaná ukázka parašutistického výcviku. Pro dokonalou představivost byla využita maketa trupu letounu s otvorem v podlaze, kterým výskok parašutistů probíhal. V rámci ukázky otvorem proskakovali členové vojensko-historických klubů navlečení do odpovídajícího seskokového vybavení včetně padáků, načež se tedy další komentovaná ukázka týkala operačního vybavení užívaného československými agenty-parašutisty v rámci první operační vlny. Blok ukázek zakončil nácvik útoku na automobil, jak se jej měli na britských ostrovech cvičit oba členové skupiny ANTHROPOID. Útok na Reinharda Heydricha ve vozidle byl jedním z doporučených provedení atentátu. V ukázce byly předvedeny dva způsoby přepadení, obě za použití střelných zbraní a výbušnin. Stejný blok všech komentovaných ukázek se během odpoledne zopakoval ještě jednou.

Na Karlovo náměstí byl také informační stánek ČsOL, odkud si návštěvníci mohli odnést tematické materiály – informační letáky, pohlednice, placky – anebo si zakoupit komiks Anthropoid aneb Zabili jsme Heydricha. Vůbec největší zájem však byl o speciální číslo časopisu Legionářský smět, které bylo věnováno 80. výročí operace ANTHROPOID. Podobné informace mohli zájemci najít také v panelové venkovní výstavě, která byla tou dobou instalována na náměstí Míru.

Rozsáhlá akce k 80. výročí operace ANTHROPOID a posledního boje sedmi československých agentů-parašutistů v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze byla důstojnou oslavou Dne hrdinů druhého odboje. Připomenula nejen hrdinství hrstky vojáků československé zahraniční armády, ale také stovky jejich spolupracovníků z řad domácího odboje. Poděkování za to patří výše uvedeným pořadatelům, partnerům, ale hlavně jednotlivcům, kteří se do příprav a realizace akce samotné aktivně zapojili. Nebývalý zájem návštěvníků, kterých se na Karlovo náměstí vystřídalo několik stovek, je dokladem vydařené akce. V roce 2022 proběhlo množství akcí k důležitému 80. výročí první operační vlny československých paravýsadků, ale tato patřila bez přehánění k těm nejzapamatovatelnějším.

text: br. Petr Tolar
foto: Aktuálně.cz, Ministerstvo obrany ČR, br. Jiří Charfreitag