80. výročí seskoku paraskupin INTRANSITIVE a TIN v Brdech

29. 4. 2022

Rok 2022 je poznamenán především akcemi spojenými s působením tzv. první vlny československých parašutistů vyslaných na území Protektorátu Čechy a Morava ze Spojeného království k plnění zvláštních úkolů. Tuto první vlnu zakončil výsadek pěti parašutistů ze skupin INTRANSITIVE a TIN v noci z 29. na 30. dubna 1942. Vzpomínková akce k 80. výročí se konala v sobotu 24. dubna v organizaci Jednoty Československé obce legionářské v Plzni. 

Plzeňská jednota ČsOL uspořádala vzpomínkovou akci u pomníku, který nechala na místě seskoku zbudovat před čtyřmi lety. Nachází se u chaty Václavka na katastru obce Věšín, v prostoru Chráněné krajinné oblasti Brdy. Ačkoliv byl seskok parašutistů v roce 1942 přesný, letounu pilotovaným československým pilotem Leem Anderlem, se podařilo přesně najít zvolenou plochu, byli jednotliví parašutisté rozeseti na příliš velké ploše a měli problém se sejít.

Pro pořádání již tradiční vzpomínkové akce je každoročně zásadní spolupráce mezi legionáři, vedením obce Věšín a věšínskými dobrovolnými hasiči. Ti zajišťují materiální zázemí pro akci a svoz lidí na akci. Nezbytný je také souhlas správy Vojenských lesů a statků a vedení CHKO Brdy. A že si akce získává oblibu a tradici dokládá i zájem velení 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky.

Letošní vzpomínka proběhla týden před výročím seskoku za účasti okolo sta lidí. Kromě zástupců ČsOL, obce Věšín, SDH Věšín a 4. brigády rychlého nasazení se dostavili také představitelé městyse Bernartice, 13. dělostřeleckého pluku AČR, Muzea Policie České republiky a Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce. Akce začala v jednu hodinu odpoledne seskokem dvanácti parašutistů z letounu Antonov An-2. Po jejich připojení k ostatním začal pietní akt u pomníku. Akci moderovala sama iniciátorka ses. Kateřina Jandíková, členka Jednoty ČsOL v Plzni, s projevy vystoupil velitel brigády plukovník Jan Štěpánek a legenda československých výsadkářů Petr Čejka. Po položení květinových darů k patám pomníku zakončila ceremoniál česká hymna. Slavnostní chvíle byla ještě využita k ocenění Viktora Kubaně, který se osobně aktivně zasloužil za všechny seskoky parašutistů v rámci této vzpomínkové akce. Pamětní medaili k 100. výročí vzniku ČsOL mu za výbor jednoty předal br. Jaroslav Karas.

Zájemci se však mohli přesunout na sál kulturního centra Paňáčkovna ve Věšíně, kde pokračoval doprovodný program. Kateřina Hovězáková, prapraneteř parašutisty Jaroslava Švarce ze skupiny TIN, zde připomněla osobnost svého předka. Br. Petr Tolar z ČsOL přiblížil přípravu československých parašutistů a technické vybavení obou sledovaných paraskupin vysazených v Brdech.

Veliké poděkování patří opět ses. Jandíkové, za pečlivou organizaci, starostovi Věšína panu Pavlu Hutrovi, hasičům a dalším zapojeným občanům Věšína. Dále všem oficiálním hostům i návštěvníkům, kteří vhodně dotvořili důstojnou akci.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Maxim