Akce ke Dni válečných veteránů 2022

1. 11. 2022

Se začátkem listopadu přichází opět tradice nošení červených květů vlčího máku na oděvu. Lidé tím vyjadřují podporu válečným veteránům a připomínají si oběti válečných konfliktů. Vrcholem je pak 11. listopad, tedy Den válečných veteránů či Den vzpomínek. V České republice se uskuteční množství akcí, které tento den připomenou. A Československá obec legionářská bude u toho.

V jedenáct hodin jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost příměří podepsané válčícími stranami ve francouzském Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové války, tehdy nazývané Velké. Ačkoliv se ještě nejednalo o skutečný mír, pro tehdejší válečnou generaci se jednalo o jeden z nejkrásnějších dnů jejich životů.

O rok později, během oslav prvního výročí ukončení Velké války, se v roce 1919 ve Spojeném království zrodila tradice Dne vzpomínek (Remembrance Day), při kterém jsou připomínány válečné oběti. Tento významný den má v různých zemích svou specifickou podobu, název a tradice. Základní cíl je však podobný – uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany. Od dvacátých let 20. století se symbolem vzpomínky na válečné oběti staly květy vlčích máků, ale i dalších květin, které rostly na hrobech pohřbených vojáků. Základem se stala báseň kanadského vojenského lékaře Johna McCrae „Na polích flanderských“ („In Flanders Fields“).

Na polích flanderských

John McCrae

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

(český překlad Jindra Svitáková)

Také Česká republika se připojila k tradici připomínky 11. listopadu a od roku 2004 jej přijala jako svůj významný den – Den válečných veteránů. Každoročně je viditelné postupné zakořeňování a rozšiřování této tradice v českém prostředí, včetně nošení vlčích máků. Lidé, kteří chtějí dát najevo svou podporu válečným veteránům, by měli na počátku listopadu nosit na svém oděvu právě květ vlčího máku. Vlčí máky se také staly prostředkem, jak válečné veterány podpořit. Koupí květu vlčího máku prostřednictvím veřejných sbírek dávají občané najevo nejen svou vděčnost vojákům, kteří nasazovali a někteří i položili svůj život za svou zemi, ale ty potřebné mohou těmito příspěvky podpořit. Československá obec legionářská pečuje o odkaz československých a českých vojáků dlouhodobě, vede vlastní projekt Péče ČsOL o válečné veterány, a i pro letošní Den válečných veteránů podporuje sbírku Vojenského fondu solidarity, který se stará o vojáky, jejich rodiny a sirotky v tíživých životních situacích.

Za dobrovolný finanční příspěvek do pokladničky Vojenského fondu solidarity je k dispozici květ vlčího máku. Kasičky Vojenského fondu solidarity lze najít v Muzeu československých legií na rohu Sokolské a Ječné na Praze 2, tedy přímo v budově hotelu Legie, kde ČsOL sídlí. A také v pojízdném muzeu československých legií, tzv. Legiovlaku. Ten bude v době probíhající sbírky v Blatné na Strakonicku a Přešticích na jižním Plzeňsku. Další kasičky byly distribuovány několika jednotám ČsOL. Způsobů, jak získat vlčí mák a uctít památku válečných obětí či vzpomenout na válečné veterány je mnoho.

Na webových stránkách Československé obce legionářské se snažíme zveřejnit co nejvíce vzpomínkových a vojensko-historických akcí pořádaných k letošnímu Dni válečných veteránů. Jejich přehled naleznete v Kalendáři akcí. Jedná se o akce pořádané či spolupořádané místními jednotami Československé obce legionářské, Ministerstvem obrany České republiky, vojenskými útvary, kluby vojenské historie a vlasteneckými spolky. Konají se buď přímo v pátek 11. listopadu, či ve dnech předcházejících i následujících. Pro snazší přehled, jelikož se jedná o dlouhý seznam a kalendář nezobrazí všechny najednou, si je dovolujeme níže vypsat. (Pokud máte tip na akci, která zde uvedena není, budeme rádi za poskytnutí informací. Děkujeme.)

Úterý 1. 11. 2022

Koncert Ústřední hudby AČR ke Dni válečných veteránů – ODKAZ

Sobota 5. 11. 2022

Den otevřených dveří v Knihovně Martina Marcina – ODKAZ

Od soboty 5. do pátku 11. 11. 2022

VI. ročník Cesty poděkování, úcty a pokory – ODKAZ

Úterý 8. 11. 2022

Pietní akt při příležitosti Dne válečných veteránů v Dolním Benešově – ODKAZ

Středa 9. 11. 2022

Přednáška „Kultura vlčích máků“ – ODKAZ

Čtvrtek 10. 11. 2022

Den válečných veteránů na Praze 5 – ODKAZ

Pietní akt a svěcení hrobu vojáků Velké války – ODKAZ

Den válečných veteránů v Uničově – ODKAZ

Den válečných veteránů v Litovli – ODKAZ

Pátek 11. 11. 2022

Slavnostní nástup ke Dni válečných veteránů na Vítkově – ODKAZ

Den válečných veteránů na Praze 2 – ODKAZ

Den válečných veteránů na Praze 6 – ODKAZ

Den válečných veteránů u ZŠ Chelčického na Praze 3 – ODKAZ

Den válečných veteránů na ZŠ a MŠ Boleradice – ODKAZ

Dny otevřených dveří rekrutačního pracoviště České Budějovice – ODKAZ

Den válečných veteránů v Jindřichově Hradci – ODKAZ

Den válečných veteránů ve Vimperku – ODKAZ

Den válečných veteránů v Horažďovicích – ODKAZ

Den válečných veteránů v Plzni – ODKAZ

Den válečných veteránů v Domažlicích – ODKAZ

Den válečných veteránů v Blovicích – ODKAZ

Den válečných veteránů v Nových Mitrovicích – ODKAZ

Den válečných veteránů ve Spáleném Poříčí – ODKAZ

Noc vlčích máků ve Stříbře – ODKAZ

Vysazení pole vlčích máků na Univerzitním náměstí v Liberci – ODKAZ

Den válečných veteránů v Jincích – ODKAZ

Den válečných veteránů v Ústí nad Orlicí – ODKAZ

Den válečných veteránů a obětí válek v Brně – ODKAZ

Den válečných veteránů v Brně-Židenicích – ODKAZ

Den válečných veteránů v Brně-Starém Lískovci – ODKAZ

Den válečných veteránů v Táboře – ODKAZ

Den válečných veteránů v Bechyni – ODKAZ

Den válečných veteránů v Polici nad Metují – ODKAZ

Den válečných veteránů v Uničově – ODKAZ

Den válečných veteránů v Rumburku – ODKAZ

Den válečných veteránů v Příboře – ODKAZ

Den válečných veteránů ve Staré Boleslavi – ODKAZ

Den válečných veteránů v Katovicích – ODKAZ

Den válečných veteránů ve Volarech – ODKAZ

Vyslovíme Vaše jméno – Vzpomínka na válečné veterány – ODKAZ

Vzpomínková slavnost při příležitosti 104. výročí konce 1. světové války v Dvakačovicích – ODKAZ

Přednáška „První světová válka, její historická paměť a její veteráni s exkurzem na Jesenicko“ – ODKAZ

Den válečných veteránů v Brezové pod Bradlem (SK) – ODKAZ

Běh na počest válečných veteránů v Petržalce-Kopčanech (SK) – ODKAZ

Den válečných veteránů v Holíči (SK) – ODKAZ

Sobota 12. 11. 2022

Dny otevřených dveří rekrutačního pracoviště České Budějovice – ODKAZ

19. ples válečných veteránů v Českém Krumlově – ODKAZ

Den válečných veteránů v Dačicích a České Rudolci – ODKAZ

Den válečných veteránů v Kříších a okolí – ODKAZ

Den válečných veteránů v Patton Memorial Pilsen – ODKAZ

Vzpomínkový večer u příležitosti Dne válečných veteránů v Jičíně – ODKAZ

Den veteránů v Nepolisech – ODKAZ

Pietní akt u příležitosti konce 1. světové války – ODKAZ

Den válečných veteránů v Ludgeřovicích – ODKAZ

Neděle 13. 11. 2022

Remembrance Sunday Ceremony 2022 na Olšanských hřbitovech v Praze – ODKAZ

Mše svatá za válečné veterány v Olomouci-Klášterním Hradisku – ODKAZ

Setkání k poctě válečným veteránům v Ostravě-Zábřehu a Ostravě-Michálkovicích – ODKAZ

Den válečných veteránů na střelnici v Brně – ODKAZ

Sobota 19. 11. 2022

Den veteránů v Prostějově – ODKAZ

Neděle 20. 11. 2022

Den veteránů v Rokycanech – ODKAZ

text: br. Petr Tolar