Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela

7. 7. 2022

Na vyšehradském hřbitově, nedaleko legendárního Slavína, spočívají ostatky nadporučíka Ivana Španiela. Během druhé světové války spojil tento Čechoslovák svůj osud s vojskem Svobodných Francouzů, v jehož řadách také 30. listopadu 1944 padl. Ve čtvrtek 30. června 2022 si jeho památku připomenuli Češi, Slováci i Francouzi. 

Ivan Španiel se narodil 23. července 1918 v Praze do rodiny známého sochaře a medailéra Otakara Španiela. Jeho vlasteneckou výchovu jistě ovlivnila i osoba strýce, bratra jeho otce Oldřicha Španiela, československého legionáře a vysokého důstojníka. Mladý Ivan studoval před vypuknutím druhé světové války v Paříži a hned v září 1939 se dobrovolně přihlásil do rodící se československé zahraniční armády ve Francii. Po francouzské kapitulaci se dostal do Portugalska a následně do Spojeného království, kde po peripetiích získal souhlas exilového československého prezidenta se službou v armádě Svobodné Francie pod velením generála Charlese de Gaullea. Odplul do Afriky, kde přidal k jednotkám pod velením generála Philippa Leclerca. Zde prošel boji u oázy Kufra a složil symbolickou přísahu Leclercových vojáků: „Přísaháme, že nesložíme zbraně, dokud naše barvy, naše krásné barvy, nezavlají nad štrasburskou katedrálou.“ Po vítězném zakončení afrického tažení a po invazi spojenců do Francie se Ivan Španiel zapojil do osvobozování země galského kohouta v rámci 3. koloniálního dělostřeleckého pluku francouzské 2. obrněné divize. Bojoval v Normandii, Paříži či ve Vogézách. Byl držitelem francouzského Válečného kříže i řádu Čestné legie. Završil svou přísahu z Kufry, když se osobně zúčastnil osvobození Štrasburku 23. listopadu 1944. Jen týden nato, 30. listopadu 1944 však padl v boji o obec Krafft-Erstein. Bylo mu dvacet šest let. Prvotně byl pochován na místě, ale v roce 1947 byly jeho ostatky vyzvednuty a převezeny do vlasti. V roce 2000 byl v České republice povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.

Pietní vzpomínku uspořádalo francouzské velvyslanectví v Praze za spolupráce s rodinou Ivana Španiela, která se na akci dostavila z Česka i ze Slovenska. Při té příležitosti byl na hrobě odhalen rekonstruovaný dřevěný kříž. Přítomni byli aktivní i bývalí vojáci francouzské armády, mezi nimi též příslušníci 3. námořního dělostřeleckého pluku, který dnešním je pokračovatelem Španielovy jednotky. Mezi čestnými hosty byl starosta obce Krafft-Erstein i zástupci Sdružení nositelů řádu Čestné legie, Národního sdružení vzájemné pomoci Vojenské medaile a také Československé obce legionářské. Generální štáb Armády České republiky zastoupil ředitel Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany České republiky generálmajor Ivo Střecha. Iniciátorem celé akce byl pan Christophe Cheneau, kterého hrob a příběh navždy mladého Ivana Španiela zaujal při návštěvě vyšehradského hřbitova.

Pro pietní akt byl symbolicky zvolen 30. červen, který je významným dnem česko(slovensko)-francouzského partnerství. Právě 30. června 1918 došlo u francouzského městečka Darney ke slavnostní přísaze legionářů 21. a 22. československého střeleckého pluku, při které poprvé přísahali jako vojáci budoucí Československé republiky. Dnes je toto datum Dnem ozbrojených sil České republiky.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Michal Rak