Den válečných veteránů v Moravské Třebové

7. 12. 2022

Dne 11. listopadu 2022 jsme si v Moravské Třebové připomněli Den válečných veteránů, a to hned dvakrát. Nejprve se vybraní žáci přesunuli k pomníku obětem první světové války na Rybním náměstí v Moravské Třebové, který se stal opět místem setkání zástupců Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany České republiky, představitelů města Moravská Třebová a místních škol. Cílem bylo, stejně jako v předchozích letech, připomenout význam Dne válečných veteránů, výročí ukončení první světové války a uctít památku účastníků obou světových válek i dalších vojenských konfliktů.

V úvodu pietního aktu zazněla státní hymna České republiky a proslovy starosty města Moravská Třebová Ing. Pavla Charváta a válečného veterána a člena Československé obce legionářské a Sdružení válečných veteránů České republiky plk. v. v. Ing. Alfonse Tomáška. Poté zástupci města a vojenské střední školy za zvuku smutečního pochodu položili k památníku věnce. K uctění památky všech účastníků a obětí vojenských konfliktů od legionářů v první světové válce až po novodobé válečné veterány na závěr pietního aktu zazněl signál Večerka. Poté prostor před památníkem rozzářily rudé květy vlčích máků, které vlastnoručně vyrobili děti místních mateřských škol. Ty nejen evokovaly báseň kanadského chirurga Johna McCrae Na flanderských polích, ale především symbolizovaly zájem o tento svátek napříč všemi věkovými kategoriemi.

Po skončení pietního aktu zástupci vedení města a náčelník štábu školy se vydali k hrobu plukovnice Jarmily Halbrštátové, kde položením kytic uctili památku této účastnice druhé světové války a čestné občanky města.

V 11.00 hod. stejného dne začal slavnostní nástup i v areálu školy. Na nástup se jako čestní hosté přesunuli i představitelé města a plk. v. v. Ing. Alfons Tomášek. Nástup začal přehlídkou nastoupených jednotek a položením věnců u památníku školy. Následně byla jako již tradičně zapálena svíce. Vrchní praporčík školy vyhlásil rozkaz ministryně obrany vydaný k tomuto významnému dni. Velitel ocenil resortním vyznamenáním vojáky z povolání. Vybrané žáky ocenil pochvalným listem za reprezentaci školy na Dnech NATO a také ocenil nejlepší účastníky dvoutýdenního výcviku ve Vyškově a na Libavé. Po proslovu velitele školy zazněla na závěr státní hymna.

text a foto: Lucie Vašáková