Deska a murál na počest manželů Sonnevendových

27. 9. 2022

V úterý 6. září 2022 došlo v Konviktské ulici v Praze k odhalení nové pamětní desky, která připomíná jedny z hrdinů heydrichiády. Na domě č. p. 15 byla umístěna deska věnovaná manželům Marii a Janovi Sonnevendovým, kteří v domácím odboji pomáhali československým parašutistům. Desku doplňuje originální murál.

V úterý 6. září 2022 došlo v Konviktské ulici v Praze k odhalení nové pamětní desky, která připomíná jedny z hrdinů heydrichiády. Na domě č. p. 15 byla umístěna deska věnovaná manželům Marii a Janovi Sonnevendovým, kteří v domácím odboji pomáhali československým parašutistům. Desku doplňuje originální murál.

Jan Sonnevend byl předsedou sboru starších pravoslavné církve při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Osobně se znal s odbojáři Janem Zelenkou-Hajským a Petrem Fafkem, kteří ukrývali parašutisty u pražských odbojářů. Ještě před provedením atentátu na Reinharda Heydricha domluvil Sonnevend s Fafkem úkryt parašutistů v kryptě chrámu v Resslově ulici. Parašutisté se tam přesunuli na začátku stanného práva a ukrývali se zde až do 18. června 1942. Během následného zatýkání byli manželé Sonnevendovi zadrženi 22. června 1942 a Jan Sonnevend se stal jedním ze čtyř obviněných představitelů české pravoslavné církve v Protektorátu Čechy a Morava, se kterými proběhl 3. září 1942 inscenovaný soudní proces. On, farář Václav Čikl, kaplan Vladimír Petřek a vladyka Gorazd, vlastním jménem Matěj Pavlík, byli odsouzeni k trestu smrti. Sonnevend, Čikl i Pavlík byli popraveni den poté, 4. září 1942. Dalšího dne, tedy 5. září 1942 byl popraven také Petřek. Marie Sonnevendová přežila manžela jen o měsíc, byla zařazena do větší skupiny spolupracovníků a rodinných příslušníků parašutistů a zastřelena 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.

Nová pamětní deska Sonnevendových byla odhalena jejich vnukem MUDr. Jaroslavem Ortem a paní Evou Špačkovou, místostarostkou Městské části Praha 1. Po odhalení desky k ní umístili květinu a uctili tak památku statečných odbojářů. Oba dva také vystoupili s projevy a přidali se k nim ředitel Oblastního muzea Praha-východ Vlastislav Janík, pomocný duchovní Katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje Jan Beránek a tiskový mluvčí České lékařské komory MUDr. Michal Sojka. Vzpomínkovou akcí provázel duchovní otec myšlenky na umístění desky, bez kterého by se dílo nepodařilo, Karel Polata z Iniciativy A. Iniciativa akci zajistila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, která také vedle Sokola zajistila čestnou stráž v historických stejnokrojích.

V rámci příprav na osazení pamětní desky na stěnu domu č. p. 15, došlo také k rekonstrukci zanedbané fasády štítové zdi domu a vytvoření murálu (mural artu) neboli velkoformátové malby. Ta znázorňuje dva parašutisty snášející se k na padácích k zemi. Kolem pamětní desky je malbou symbolicky znázorněno okénko krypty z Resslovy ulice. Náročnou úpravu místa zajišťovala Iniciativa A., realizaci provedlo PolyStudio.

text: br. Petr Tolar
foto: ses. Marcela Volfová