Dětský den Sýčina 2022

27. 9. 2022

Náplní činnosti Čs. obce legionářské není pouze organizace vzpomínkových akcí a péče o pietní místa, ale také např. osvětová činnost, připomínání historických souvislostí a propagace legionářských myšlenek nejrůznějšími formami. Tou nejvděčnější bývají akce určené dětskému publiku, a právě jedna taková se odehrála v sobotu 27. srpna v Sýčině u Dobrovice.

Náplní činnosti Čs. obce legionářské není pouze organizace vzpomínkových akcí a péče o pietní místa, ale také např. osvětová činnost, připomínání historických souvislostí a propagace legionářských myšlenek nejrůznějšími formami. Tou nejvděčnější bývají akce určené dětskému publiku, a právě jedna taková se odehrála v sobotu 27. srpna v Sýčině u Dobrovice.

Přijali jsme pozvání osadního výboru Sýčina na Zábavné odpoledne pro děti i dospělé, které bylo laděno jako rozloučení s dětskými prázdninami. Naše Jednota Československé obce legionářské z Mladé Boleslavi se zhostila uspořádání dětského dne s legionářskou tematikou. Úkol na první zdání prostý, ale čím rychleji se akce blížila, tím se jevil obtížnější. Ač jsme již několik let akci podobného charakteru nepořádali a zaměřujeme se spíše na starší publikum, nakonec se vše podařilo připravit a všichni zapojení členové Jednoty se svých úkolů zhostili na výbornou.

Pro děti jsme na místě, na ploše u nově vzniklého dětského hřiště, připravili ukázku vojenského tábora, který byl středem dějiště všech 12 disciplín. Ve startovním stánku ČsOL nejdříve děti obdržely od zdravotní sestřičky soutěžní kartičku. Na stanovištích na ně čekaly disciplíny zaměřené na zručnost a obratnost, od členů naší Jednoty v historických stejnokrojích a z informačních tabulí se děti dozvěděly nějaké základní a zajímavé informace o čs. legionářích a vzniku Čs. republiky, vyzkoušely si výstroj a výzbroj čs. legionářů a prošly si stanovištěm ukazujícím základy zdravovědy. Děti musely dávat pozor, protože obdržené informace potřebovaly pro vyplnění znalostní části na svých soutěžních kartičkách.

Největším lákadlem však byla střelnice pro střelbu z vojenských vzduchovek vz. 47 a premiéru zde měl i nás nový airsoftový kulomet, maketa známého prvorepublikového LK vz. 26 – na tomto stanovišti se brášci opravdu nezastavili a spotřeba kuliček a broků byla úctyhodná. Nakonec, po absolvování všech 12 disciplín a vyplnění otázek, zaměřených jednak na historii, a také na znalost své obce, účastníci ve startovním stánku obdrželi malou odměnu od naší Jednoty a ČsOL.

Dětský den však nebyl jedinou událostí této akce – naopak, pro přítomné zde byla připravena ukázka hasičské a zemědělské techniky, děti si mohly vyzkoušet stříkání vody z hasičského vozu a „zablbnout“ si ve vodní pěně, kterou jim hasiči na místě vytvořili. Až do večerních hodin jim pak byl k dispozici i nafukovací skákací hrad a dětské hřiště, proběhla ukázka výcviku psů a přítomní se mohli po vesnici svézt i povozem taženým koňmi. Po skončení dětské části programu následovala až do nočních hodin taneční zábava.

Akce byla hodnocena jako velice zdařilá a jsem rád, že jsme se jí zúčastnili. Provětrali jsme po delší době naše vybavení a dokázali, že si poradíme nejen s pietním aktem nebo odborným článkem, ale i akcí zaměřenou pro nejmenší. Na Dobrovicku se často účastníme menších vzpomínkových akcí při nejrůznějších výročích (Libichov, Sýčina, Holé Vrchy) a jednou z akcí s nejdelší tradicí v naší Jednotě je právě setkávání u sochy T. G. Masaryka na dobrovickém náměstí. Rádi přijmeme účast na podobných akcích i v budoucnu.

text a foto: br. Jakub Mikolášek