Dny evropského dědictví v Larischově vile

27. 9. 2022

Ve dnech 10. a 11. září 2022 proběhly také na Zámečku Pardubičky – Larischově vile tradiční Dny evropského dědictví. Stovky návštěvníků měly možnost posoudit pokrok v rekonstrukci národní kulturní památky.

Ve dnech 10. a 11. září 2022 proběhly také na Zámečku Pardubičky – Larischově vile tradiční Dny evropského dědictví. Stovky návštěvníků měly možnost posoudit pokrok v rekonstrukci národní kulturní památky.

Nabídli jsme výstavku historické techniky, výklad o historii z úst Aleny Mergl Kučerové a Šárky Kuchtové. Také jsme zorganizovali soutěž pro celé rodiny. Ti, co uspěli, obdrželi malé dárky. Největší úspěch měl, jako každý rok, výhled z věže a poté návštěva sklepení, kde každý zapálil svíci za popravené hrdiny. Letos tento pietní akt prvně doprovázelo zvonění dvou zvonů umístěných v atriu. Ten větší se nazývá Zámeček, menší pak Ležáky.

Československá obec legionářská si považuje za čest, že může rekonstruovat tuto vzácnou národní kulturní památku. Bez obrovské podpory Pardubického kraje, Statutárního Města Pardubice a Ministerstva kultury České republiky, by to ale nebylo možné. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a náměstek hejtmana Roman Línek již uvažují o novém memorandu o spolupráci s ČsOL, které by mohlo být podepsáno do konce tohoto roku. Navázalo by na úspěšnou spolupráci v předchozích letech.

text a foto: br. František Bobek