Důstojná pieta k 80. výročí lidické tragédie

13. 6. 2022

Za účasti stovek lidí se v neděli 12. června 2022 uskutečnil v areálu národní kulturní památky Lidice důstojný pietní akt k připomenutí 80. výročí lidické tragédie. Středočeská obec u Kladna se stala nevinným terčem zloby a nenávisti německých okupantů, frustrovaných po atentátu na zastupujícího říšského protektora. Oficiální ceremonie se vedle českých ústavních činitelů, diplomatů a představitelů ozbrojených sil, církví a spolků zúčastnila také delegace Československé obce legionářské v čele s předsedou br. Pavlem Budinským. 

V úterý 9. června 1942 večer začaly jednotky německé pořádkové policie obkličovat Lidice a shromažďovat obyvatelstvo. Středa 10. června 1942 se pak stala dnem zkázy této obce. 173 lidických mužů a chlapců od čtrnácti let bylo postříleno na dvoře statku rodiny Horákových. 196 žen bylo odesláno do koncentračního tábora Ravensbrück, z nichž pak 50 zemřelo v plynových komorách, a 3 zemřely na pochodech smrti. Dalších 26 žen a mužů bylo popraveno 16. června 1942 na střelnici v Praze-Kobylisích. Otřesný byl i osud lidických dětí: 98 jich bylo odvezeno, 9 z nich vybráno k převýchově u německých rodin, 7 umístěno do nalezince v Praze a 82 dětí bylo zavražděno výfukovými plyny upravených nákladních vozů v Chelmnu. Po zničení Lidic se těhotným ženám narodilo ještě 7 dětí, z nichž se však konce války dožily jen 2. Po válce se do Lidic vrátilo 143 žen a po několikaletém hledání 17 dětí.

Obyvatelé Lidic nebyli ve spojení s československými parašutisty, kteří podnikli atentát na Reinharda Heydricha, jak to tvrdila dobová německá propaganda. Zkáza Lidic měla posloužit jako zastrašovací příklad pro protektorátní obyvatelstvo. A to i na základě podvržených důkazů. Ještě v roce 1942, hned jak se svobodný svět dozvěděl o tomto válečném zločinu, se zvláště ve Spojeném království vzedmula vlna podpory hnutí „Lidice Shall Live“, které mělo pomoci s obnovou obce po vítězné válce. K té skutečně došlo a na místě původních Lidic vznikl trvalý památník, pietní místo připomínající hrůzy války.

Osmdesáté výročí těchto strašlivých událostí roku 1942 si připomínala široká veřejnost již samotného 10. června. Další den se v Lidicích konala tradiční přehlídka dětských pěveckých souborů „Světlo za Lidice“ následovaná děkovným koncertem „Pro Lidice“. Oficiální pietní akce se tak konala v neděli 12. června.

Program začal mší svatou na základech zničeného lidického kostela sv. Martina, kterou sloužil Dominik kardinál Duka. Po ní následoval přesun ke společnému hrobu lidických mužů, hned vedle odkrytých základů Horákova statku, kde k popravě mužů a chlapců došlo. U původního pomníku postaveného již roku 1945 sovětskými vojáky s mohutným křížem byly pokládány věnce a kytice oficiálních hostů. Věnec Ústředí Československé obce legionářské položil předseda ČsOL br. Pavel Budinský, společně se členkou Předsednictva Republikového výboru ČsOL ses. Evou Armeanovou a členem Republikového výboru ČsOL br. Stanislavem Pítrem. Věnec položili také členové blízké Jednoty ČsOL v Kladně. Po položení všech věnců pronesl kardinál Duka modlitbu Otčenáš a pietu zakončila česká státní hymna. Hosté se pak ještě přesunuli k sousoší lidických dětí, kde uctili památku dětských válečných obětí. Sousoší je několikaletým dílem sochařky Marie Uchytilové. Japonské děti, které se den předtím zúčastnily pěvecké přehlídky, zde svým zpěvem poutavě uctily památku dětských obětí napříč všemi kontinenty a válkami.

K masivní návštěvnosti letošní vzpomínkové akce přispělo, kromě kulatého výročí, i krásné počasí. Památník Lidice tak vynikl ve své smutné kráse, včetně legendárního růžového sadu. Pietní akce se vydařila a byla důstojnou poctou lidickým obětem. Za organizaci patří poděkování řediteli památníku panu Eduardu Stehlíkovi a jeho týmu, stejně jako pomáhajícím členům Junáka a příslušníkům roty Aktivní zálohy Armády České republiky Středočeského kraje.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová