II. ročník pochodu legionáře Františka Sasáka a připomínka Dne válečných veteránů

2. 12. 2022

V pátek 11. listopadu 2022 se členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého“ zúčastnili tradiční připomínky konce první světové války a Dne válečných veteránů v Olomouci. Hojně zastoupená pietní akce probíhala tradičně od 11 hod. na ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně. Uctít památku válečných veteránů a připomenout si konec první světové války dorazili kromě členů ČsOL Olomouc 1 (delegaci vedl předseda jednoty br. Tomáš Brenza a revizor jednoty br. Petr Žižka) a široké veřejnosti také zástupci Armády České republiky, statutárního města Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci, Sokola atd. Hlavní pietní akce proběhla u pomníku padlým vojákům Rudé armády, kde byl slavnostní ceremoniál završen položením věnců a kytic. Následovaly piety na dalších významných místech hřbitova. Položením kytice byla uctěna památka u pomníku obětem odboje 1914-1918 a 1939-1945 a obětem komunismu 1948-1989. Dále pokračovaly piety formou položením kytic u pomníku členů Hanáckého aeroklubu padlých za 2. světové války, památníku věnovanému padlým americkým letcům a na závěr u pomníku obětem 1. světové války. Souběžně probíhala připomínka konce 1. světové války na bývalém vojenském hřbitově v Olomouci – Černovíře, kde měla Jednota ČsOL Olomouc 1 taktéž své zastoupení.

V sobotu 12. listopadu 2022 byla připomínka Dne válečných veteránů na Olomoucku završena II. ročníkem pochodu legionáře Františka Sasáka. Pochod je pojmenován po desátníkovi čs. střeleckého pluku ve Francii Františku Sasákovi, který se narodil 18. srpna 1895 a před narukováním do rakousko-uherské armády studoval medicínu. Na východní frontu odešel se Zeměbraneckým pěším plukem č. 15 (Landwehrinfanterieregiment Nr. 15). Upadl do zajetí u obce Lučky a následně vstoupil 21. července 1917 do čs. legií. Lodním transportem byl odvezen do Francie, kde byl 14. listopadu 1917 zařazen k 21. čs. střeleckému pluku. Letošním II. ročníkem legionářského pochodu si připomínáme právě jeho zařazení k 21. pluku, od kterého uplynulo již 105 let. František Sasák bohužel zemřel osm dní před vznikem (20. říjen 1918) československé republiky v polní nemocnici na následky zranění utrpěné v bitvě u Terronu.

V chladné mlhavé ráno se sešli účastníci pochodu ve Slatinicích na návsi u pomníku padlým ve světových válkách. Hlavní organizátor br. Michal Sedlák (člen výboru Jednoty ČsOL Olomouc 1 a radní ve Slatinicích) na úvod pronesl proslov o významu dnešního II. ročníku legionářského pochodu a na závěr kvitoval oproti I. ročníku zvýšený zájem o pochod. Po úvodním slovu proběhlo v rámci připomínky Dne válečných veteránů položení věnce k pomníku místních padlých v 1. a 2. světové válce.

Po pietě byl zahájen zhruba 10 km dlouhý legionářský pochod. První bod trasy byl nedaleko místa dopadu Focke-Wulfu FW 190 F-8 („žlutá 8“, výrobní č. 931627) od 3. letky operačně výcvikové bitevní jednotky I./SG 152 z Prostějova. Pilot Oberfeldwebel Wilhelm Henning (nar. 25. 6. 1919) nalezl smrt v troskách svého FW 190 F-8 sestřeleného nad Slatinicemi 25. 8. 1944 v leteckém souboji s americkými Mustangy. Zbytky letadla i s ostatky pilota byly vykopány 7. 11. 1998. Části FW 190 F-8 byly uloženy v Leteckém muzeu ve Vyškově a ostatky Henninga pohřbeny na Německém vojenském hřbitově v Brně.

Druhou zastávkou byl památník věnovaný letcům, kteří zahynuli 10. listopadu 1998 během letecké havárie bitevního vrtulníku Mi-24V od 331. letky bitevních vrtulníku z Přerova. Při návratu ze severoirského Aldergrove, kde probíhalo setkání elitních „tygřích“ letek Mini Tiger Meet, se vrtulník Mi-24V trupového čísla 0928 zřítil za špatného počasí u obce Slatinice. Při letu v oblacích došlo k poruše obou umělých horizontů, což nakonec vedlo ke zřícení vrtulníku zhruba 1 km západně od Slatinic v zalesněném svahu. V bitevním Mi-24V zahynul pilot a kapitán vrtulníku mjr. Vladimír Chromý, pilot mjr. Pavel Hurčík, pilotní operátor npor. Marek Józsa a palubní technik nrtm. Petr Cihlář. Účastníci pochodu si nejdříve poslechy krátké shrnutí o letecké havárii a poté připomenuli 24. výročí tragédie minutou ticha a položením věnce k pomníku.

Pochod pokračoval na vrch Velký Kosíř (442 m. n. m.), kde se nachází 28 metrů vysoká dřevěná rozhledna ve tvaru komolého kužele. Přestávka na Velkém Kosíři byla využita k občerstvení ve formě opékání špekáčků na místním ohništi. Z Velkého Kosíře účastníci směřovali zpátky do Slatinic. Čtvrtou zastávkou se staly duby knížete Jana II. z Lichtenštejna. Ke 40. výročí jeho panování byl na vybraných lesních revírech vysázen jubilejní háj o 20 dubech letních, 20 dubech zimních a 18 dubech červených. Duby letní a zimní symbolizovaly počet let panování a 18 dubů červených znamenal věk, kdy převzal vládu nad panstvím. Duby byly vysazeny pro výzkum sledování přírůstků stromů. K oslavě výročí byl v háji umístěn kámen s nápisem připomínající 40. výročí Jana II. z Lichtenštejna.

Následovala cesta do kaple sv. Antonína Paduánského a po krátké přestávce vedly kroky účastníků pochodu na Malý Kosíř. Z vyhlídky na Malém Kosíři byl z důvodu mlhy výhled na níže položenou okolní krajinu zcela zakryt. Cílem vydařeného II. pochodu legionáře Františka Sasáka byla restaurace Na Figleně ve Slatinicích, kde proběhlo oficiální zakončení akce.

text a foto: br. Petr Žižka