IX. zimní Legiomarš

27. 1. 2022

Ve dnech 21.-22. ledna 2022 se uskutečnil na vrcholu kopce Polední u Nýdku tradiční „zimní legiomarš“, pořádaný Jednotou Československé obce legionářské Ostrava 2 a Klubem vojenské historie I. prapor Ostrava. 

Členové jednoty spolu s dalšími vlastenci přespali v mrazivém a sněžném počasí z pátku na sobotu u pomníku Armádního generála Josefa Šnejdárka. Druhý den proběhl ve 13 hodin u pomníku pietní akt za padlé v sedmidenní válce o Těšínsko. Slavnostní ráz akce doplnila čestná stráž tvořená vojenskohistorickou jednotkou v uniformách prvorepublikových ozbrojených složek. Členové ČsOL položili k pomníku věnec a akt byl ukončen československou státní a slezskou zemskou hymnou.

Velký dík patří členům Klubu vojenské historie Chotěbuz za přivedení hlavní části účastníků z Návsí. Celkově se akce zúčastnilo kolem 110 příznivců ze všech koutů naší vlasti, kteří v upomínku na tuto akci obdrželi pamětní list.

text a foto: br. Petr Adamus