Legionáři a tankisté nad hrobem generála Končického

13. 12. 2022

V prosinci uplynulo již sedm let od úmrtí genpor. Mikuláše Končického (1925-2015) – účastníka našeho zahraničního odboje v letech druhé světové války, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády a jednoho z osvoboditelů města Ostravy na jaře 1945. O tom, že nejde jen o údaj v kalendáriu svědčí důstojné pietní setkání, které se nad hrobem zesnulého na vítkovickém hřbitově uskutečnilo dne 10. prosince, v předvečer smutného výročí. Hold při něm vzdali zástupci organizací, které příslovečně nesou jméno Mikuláše Končického na svém štítě – Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 a 73. tankového praporu „Hanáckého“. Zatímco pro první zůstává generál čestným předsedou, pro druhé je od loňského roku patronem.

Květinové dary tak přirozeně kladli čelní představitelé obou organizací – předseda jednoty br. Martin Lokaj a velitel praporu pplk. Václav Hřebec. Br. Lokaj následně v krátkém proslovu zdůraznil mravní a profesní vzor osobnosti Mikuláše Končického pro členy Československé obce legionářské a příslušníky tankového vojska Armády České republiky. O sílu tento příklad následovat na závěr v modlitbě požádal kaplan 73. tankového praporu npor. František Hruška. Ten vyjádřil rovněž přání, které při vzpomínce na volyňského rodáka nemohlo zůstat nevysloveno, a to přání míru pro Ruskem napadenou Ukrajinu.

text: br. Martin Lokaj
foto: 73. tankový prapor