Materiální sbírka a bezplatný bazar v sídle ČsOL

6. 9. 2022

Naší okamžitou starostí od počátku organizace pomoci válečným uprchlíkům bylo zajištění všeho nezbytného materiálu – od základního ošacení, přes dětské přesnídávky až po hračky pro děti. S každým novým příchozím jsme zlepšovaly a přizpůsobovali seznam toho, co je potřeba akutně, na co se zaměřit v nadcházejících dnech a s čím počítat dlouhodobě.

První sbírka materiálu byla tříděna v klubovně Československé obce legionářské ve 4. patře od pondělního rána 28. února. Dary do ní v první fázi přinášeli jak zaměstnanci ČsOL spolu s členkami a členy ČsOL, tak první dárci z řad veřejnosti, kteří se o naší iniciativě již dozvěděli. Ještě v průběhu dne se ukázalo, že prostor klubovny nebude stačit a bylo rozhodnuto pokračovat v třídění ve velkém slavnostním sále ve 3. podlaží, kam byla dosavadní sbírka přenesena.

Mezitím již byl na facebookovém profilu ČsOL vyvěšen první seznam potřebného materiálu. Od počátku vše fungovalo skvěle a do hotelu Legie začali doslova proudit dárci se vším, co bylo právě potřeba. Setkali jsme se rovněž s tím, že na aktualizovanou prosbu o konkrétní velikost dětské obuvi přispěchal jeden z dárců za pouhých 15 minut! Neustále tak bylo třeba upravovat seznam tak, aby bylo jasné, co už se sehnalo, a co zatím schází. A že toho bylo potřeba hodně, to je jasné. Ukrajinské matky s dětmi přijížděly jen s tím nejzákladnějším a jediné teplé oblečení, které měly s sebou, bylo právě to, v němž náročnou cestu až k nám absolvovaly.

Ve čtvrtek 3. března bylo zřejmé, že všichni námi ubytovaní využili možnost vybrat si s nashromážděné sbírky a bylo načase hledat způsob, jak zpřístupnit materiální sbírku i dalším válečným uprchlíkům v Praze, aniž by to vedlo k přílišnému ruchu v samotném hotelu. Za tímto účelem byl v noci na pátek uklizen prostor toho času nevyužité prodejny v podloubí hotelu Legie a v průběhu 4. března byla celá sbírka přenesena. Od té chvíle mohou každý den, tedy včetně víkendu, přímo z ulice Sokolská vcházet váleční uprchlíci do vyčleněného prostoru se sbírkou. Kdo měl tu možnost postát před vchodem do „bazaru“ třeba jen chvíli, dobře ví, že jeho návštěvnost byla úctyhodná. Neustále jsme pracovali na jeho doplňování, což znamenalo především udržování dostatečné nabídky základních hygienických potřeb.

Srdečný dík patří všem dárcům, ať již těm, kteří svůj dar přinesli po svých, nebo těm, kteří najeli před hotel Legie s nákladním vozem. Stejně tak patří dík všem, kteří se podíleli na několikaměsíčním nepřerušeném provozu našeho „bazaru“. Klíčovou se stala podpora ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, která nám významně pomohla s pokrytím nákladů, spojených s touto formou organizované pomoci. Díky společnému úsilí se podařilo větším či menším dílem pomoci tisícům dalších válečných uprchlíků z Ukrajiny.

text: br. Jiří Filip