Memoriál Mikuláše Končického již po sedmé

7. 11. 2022

Již sedmým rokem pořádá Jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 memoriál k poctě svému čestnému předsedovi genpor. Mikuláši Končickému (1925-2015), účastníku čs. zahraničního odboje v letech II. světové války, jednomu z osvoboditelů města Ostravy v dubnu 1945 a v neposlední řadě patronu 73. tankového praporu „Hanáckého“ AČR. Oproti předchozím ročníkům letos v memoriálu nesoutěžila ostravská, ale bohumínská mládež. Místem konání se totiž 25. října stala ZŠ a MŠ Čs. armády, jež se nachází na stejnojmenné ulici v Bohumíně.

V klání, sestávajícím z celé řady branných a vědomostních disciplín, změřily své síly navzdory deštivému počasí na dvě stovky žáků a žaček druhého stupně. Závodištěm jim byl celý pozemek a také část vnitřních prostor školy, kde na ně čekalo celkem dvanáct soutěžních stanovišť. Mezi těmi nechyběla střelba ze vzduchovek, airsoftových zbraní, seznámení se s historickými i moderními střelnými zbraněmi, laserová střelnice, první pomoc, protichemická ochrana, hod granátem, plazení, vědomostní test, člunkový běh a překážkové dráhy.

Cílem memoriálu bylo jako v předchozích letech žactvo zábavnou formou seznámit s principy brannosti, manipulace se střelnými zbraněmi, pomůckami protichemické ochrany a základy první pomoci. Mládež se zároveň seznámila s vybranými tématy z historie čs. domácího a zahraničního odboje v letech II. světové války a se životem a mravním příkladem genpor. Mikuláše Končického. O tom, že akce splnila svůj účel, svědčilo nadšení s jakým soutěžící plnili všechny úkoly.

Tři nejlepší týmy čeká v listopadu ještě tradiční turistická část memoriálu, při které se vydají na Lysou Horu, kterou genpor. Končický do pokročilého věku se železnou pravidelností zdolával. Na vrcholek žáci a žačky symbolicky vynesou vlajku Jednoty ČsOL Ostrava 1 a následně budou odměněni poháry, které vysoutěžili v branně-vědomostních disciplínách.

text: br. Martin Lokaj
foto: Jan Pezda