Na klopách rudly vlčí máky

1. 12. 2022

Vzpomínková akce u příležitosti Dne válečných veteránů se konala v pátek 11. listopadu od 11.00 hod. u pamětní desky legionářům z Teplicka umístěné na Vojenské lázeňské léčebně v teplickém Šanově. Ve spolupráci Jednoty Československé obce legionářské v Teplicích, Severočeského leteckého archivu Teplice, z. s., Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Teplice a Židovské obce Teplice se uskutečnila vzpomínka na válečné veterány, oběti všech válek.

Na začátku vzpomínkové akce zazněla státní hymna ČR. Program pokračoval položením věnců a květin, rozkazem MO ČR ke Dni válečných veteránů. Dále byl připomenut význam Dne válečných veteránů, ve kterém zazněla i tato myšlenka: „Nezapomínejme na oběti a hrůzy válek 20. století, které jsou také pro dnešní generaci velkou výstrahou, abychom neopakovali chyby minulosti. Válečné události však nebyly pouhými historickými milníky, ale byly naplněny konkrétními lidskými osudy. Hrdinství, vztah k vlasti a ochota obětovat se pro dobro ostatních by také v dnešní době měly rezonovat v našich úvahách a konkrétních činech.

Vzpomínkovou akci podpořila účast zástupců statutárního města Teplice, primátora Bc. Jiřího Štábla, náměstka primátora a senátora Bc. Hynka Hanzy, zástupců měst a obcí regionu, organizací regionu, ale i účastí žáků ZŠ Prosetice – Plynárenská, kteří účastníky obdarovali vlastnoručně vyrobenými červenými máky.

Vzpomínková akce pokračovala v Teplicích Lipové ulici, kde před Židovskou obcí, k již instalované informační tabuli a lavičce J. R. Alexandera, navigátora RAF a teplického rodáka, byly nově instalovány dvě informační tabule o veteránech druhé světové války. Jedna o příslušníku východní jednotky Bedřichu Seligerovi a druhá o Kurtu Tausigovi, letci RAF – pocházejícími také z Teplic. Vzpomínky na válečné veterány, za účasti syna Vladimíra Seligera, oživil ve svém vystoupení předseda Židovské obce Teplice br. Michael Lichtenstein. Primátor města Teplice ocenil význam nových informací o hrdinech minulosti, a to nejen pro mladou generaci.

text a foto: br. Jan Šimek, br. Michael Lichtenstein