Na Malvazinkách se nově nachází pietní místo rodiny Fafkových

22. 6. 2022

Rodina Fafkových se během druhé světové války významně zapojila do domácího protiněmeckého odboje a poskytovala důležitou pomoc československým parašutistům ze skupiny ANTHROPOID. Československá obec legionářská, na podnět paní Kateřiny Bucher Jaré, adoptovala jejich opuštěný hrob na Malvazineckém hřbitově a uvedla jej do důstojné podoby. Ačkoliv zde jejich těla neleží, stal se rekonstruovaný hrob pietním místem vzpomínky na Liboslavu, Petra, Relu a Liboslavu ml. Fafkových. Rekonstruovaný hrob byl odhalen ve středu 22. června 2022. 

Projet adopce opuštěných hrobů, který vede Správa pražských hřbitovů již od roku 2013, oslovil paní Kateřinu Bucher Jarou, která se prostřednictvím koordinátorky projektu paní Oldřišky Dvořáčkové spojila s br. Jiřím Charfreitagem z Československé obce legionářské. Ten zajišťoval již několik úspěšných adopcí významných hrobů, ve kterých odpočívají ostatky československých legionářů a odbojářů. Hroby adoptované Československou obcí legionářskou požívají potřebnou péči a konají se zde pietní akce.

V hrobě rodiny Fafkových (odd. CII, hrob 99) leží pochován bratr Petra Fafka, Josef Fafek. Ostatky Fafkových, kteří byli popraveni 24. října 1942 výstřelem do týlu v koncentračním táboře Mauthausen společně s dalšími podporovateli parašutistů, byly spáleny a jejich popel se nedochoval. Obnovený hrob tak byl doplněn černou leštěnou deskou se čtyřmi jmény, aby je připomínal jako symbolické místo jejich posledního klidu.

Manželé Liboslava a Petr Fafkovi patřili společně s dcerami Relou a Liboslavou ml. K nejbližším spolupracovníkům parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka ze skupiny ANTHROPOID v Praze. Ve svém bytě na Vinohradech, v Kolínské ulici č. p. 11, jim poskytovali úkryt, zásobovali je potravinami a vším potřebným, a byl to právě Petr Fafek, který ještě před atentátem na zastupujícího říšského protektora pomohl zařídit skrýš v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje. I tam jim matka Liboslava Fafková donášela zásoby. Obě dcery pomáhaly jako spojky a v době před atentátem také jako doprovod parašutistů při jejich cestách ulicemi Prahy, aby nevzbudili nežádoucí pozornost. Všichni Fafkovi byli zatčeni 22. června 1942 a během následných krutých výslechů dokázali zamlčet jména dalších spolupracovníků odboje. Za svou statečnost byla celá rodina odsouzena k trestu smrti.

Komorní pietní akt se uskutečnil právě v den 80. výročí zatčení Fafkových. Přítomni byli členové Československé obce legionářské, převážně členové jednoty Praha 3 v čele s br. Jiřím Charfreitagem, iniciátorka adopce paní Kateřina Bucher Jará, Oldřiška Dvořáčková ze Správy pražských hřbitovů, Karel Polata z Iniciativy A., Raila Šulc Hlavsová z Národního památníku hrdinů heydrichiády a také Kateřina Gumanová za Kamenictví a hrobnictví Gumanová, které provedlo opravu hrobu do důstojné podoby za cenu pouhých nákladů.  

Do nového pietního místa rodiny Fafkových ještě zbývá symbolicky uložit prsť z Mauthausenu. K tomu dojde 24. října 2022, v den 80. výročí jejich smrti.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová