Na Valech jsme si připomněli osvobozování Ukrajiny Čechoslováky před 79 lety

4. 11. 2022

V pátek 4. listopadu se v Hlavním sále Ministerstva obrany České republiky Na Valech konalo tradiční setkání vojenské veřejnosti s představiteli armády a rezortu obrany k připomenutí 79. výročí bojů československých vojáků o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. Setkání zorganizovala ve spolupráci s ministerstvem Československá obec legionářská.

Program začal v deset hodin dopoledne příchodem čestného předsednictva, přinesením státní vlajky čestnou stráží příslušníky Posádkového velitelství Praha a státními hymnami Slovenské a České republiky. Moderátor, organizační tajemník ČsOL br. Jiří Filip, pak přivítal čestné hosty: místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Bartoška, náměstka pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany České republiky pana Lubora Koudelku, starostu Městské části Praha 6 pana Jakuba Stárka, zástupkyni Kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády České republiky brigádní generálku Lenku Šmerdovou, zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky plukovníka generálního štábu Petra Cupáka, vojenského přidělence Slovenské republiky generálmajora Miroslava Kociána, velitele Hradní stráže plukovníka generálního štábu Jaroslava Ackermanna, pověřeného ředitele Krajského vojenského velitelství Hlavního města Prahy podplukovníka Pavla Kácla, velitele Posádkového velitelství Praha plukovníka generálního štábu Radka Šíbu, pedagoga Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany České republiky v Moravské Třebové majora Pavla Rajje, zástupce Klubu výsadkových veteránů Praha plukovníka ve výslužbě Svetozára Plesníka, historika Národního archivu České republiky pana Romana Štéra a členku Předsednictva Republikového výboru ČsOL ses. Evu Armeanovou. Jako posluchači v sále pak zasedli potomci válečných veteránů, přímých účastníků vzpomínaných bojů, členové ČsOL a dalších spolků, jakož i studenti vojenské střední školy z Moravské Třebové, která nese čestné jméno „Škola Československé obce legionářské“.

Po symbolické minutě ticha za oběti bojů československých vojáků za osvobození Ukrajiny od německých okupantů vystoupili čestní hosté se svými projevy. Jako první se slova ujal pan poslanec Bartošek, po něm pan náměstek Koudelka, paní brigádní generálka Šmerdová, historik Roman Štér a nakonec vystoupila za pořádající organizaci ses. Armeanová. Součástí programu bylo i slavnostní předání Pamětní medaile „100 let ČsOL“, kterou byl oceněn pracovník Odboru pro válečné veterány ministerstva obrany pan František Najgebaur za dlouholetou vynikající spolupráci při organizaci vzpomínkových a společenských událostí a za zachování a rozvíjení legionářských tradic.

text: br. Petr Tolar
foto: ses. Marcela Tolarová