Návštěva u válečné veteránky ses. Marie Michajlovičové

12. 1. 2022

V této době, kdy musíme čelit nebezpečí v podobě covidu-19, jsou i světlé a radostné okamžiky. K těm patří osobní návštěva terénních pracovníků projektu Péče Československé obce legionářské o válečné veterány u válečných veteránů. 

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československé obce legionářské navštívil terénní pracovník projektu a koordinátor pro oblast Ústeckého kraje br. Jaroslav Novák, terénní pracovnice ses. Zdeňka Hofmanová a editor legionářských životopisů Jan Valíček válečnou veteránku ses. Marii Michajlovičovou, shodou okolností též stoletou, aby jí předali pamětní medaili 100 let ČsOL 100. Sestra Maruška se přiměřeně ke svému věku těší pevnému zdraví v kruhu rodinném. Přejeme jí pevné zdraví i do dalších let: „Jen tak dál Maruško.“ 

text: ses. Zdeňka Hofmanová

foto: Jan Valíček