Olomoucká Jednička na Týdnu vojenské historie (Výstava Od Bachmače k republice)

29. 9. 2022

V Olomouci, ve městě s ohromnou vojenskou tradicí, proběhla koncem srpna letošního roku vůbec poprvé akce s názvem Týden vojenské historie. Základní ambicí celého projektu bylo ve městě koordinovaně zpřístupnit množství vojenských památek a s pomocí přidruženého doprovodného programu přiblížit vojenskou tradici města nejen místním obyvatelům.

V Olomouci, ve městě s ohromnou vojenskou tradicí, proběhla koncem srpna letošního roku vůbec poprvé akce s názvem Týden vojenské historie. Základní ambicí celého projektu bylo ve městě koordinovaně zpřístupnit množství vojenských památek a s pomocí přidruženého doprovodného programu přiblížit vojenskou tradici města nejen místním obyvatelům.

Do akce se zapojila celá řada subjektů, jako statutární město Olomouc, Armáda České republiky a v neposlední řadě též Československá obec legionářská. Koneckonců v Olomouci aktivně působí jedna z největších tuzemských jednot – Jednota ČsOL Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“. Právě její členové se v souladu se schváleným plánem dotované činnosti zapojili do projektu Týden vojenské historie vlastní akcí s názvem Od Bachmače k republice.

Vlastní myšlenkou olomoucké ČsOL bylo co nejširší veřejnosti představit v největším možném rámci (samozřejmě včetně historických souvislostí) 6. pluk Hanácký coby jednu z tradičních olomouckých jednotek. V uvedeném záměru členům Jednoty ČsOL Olomouc 1 vyšli maximálně vstříc zástupci místní vojenské posádky, jmenovitě pan Ing. Alois Kadlčík a Radek Sekanina, a pro široce koncipovanou výstavu jim poskytli nádherné prostory olomouckého Domu armády.

V tamějším zrekonstruovaném divadelním sále pak bylo možné instalovat výstavu s řadou trojrozměrných exponátů, jako zbraní, uniforem, výstroje a vybavení mající vztah jak k čs. legiím v Rusku (konkrétně 6. čs. střel. pluku Hanáckému, který ve městě mezi válkami sídlil, a bitvě u Bachmače), tak prvorepublikové armádě konce 30. let 20. století (prezentace dobového ležení příslušníků Pěšího pluku 6 Hanáckého generála Janina) a v neposlední řadě také k výstroji a výzbroji našich vojáků v zahraničí v letech 2. světové války.

V dalších prostorách Domu armády byla mimo to ještě instalována roll-uppová prezentace přibližující bitvu u Bachmače a aktivní zapojení 6. čs. střel pluku do tohoto střetnutí. Tento „bachmačský“ sál současně posloužil jako sál přednáškový, kde v odpoledních hodinách ve dnech 23.-25. srpna proběhla série přednášek a seminářů našich uniformovaných členů (bratrů Milana Vyhlídala, Petra Žižky, Lukáše Honzáka a Davida Báči) věnující se vojenskému domácímu odboji v roce 1939, našim letcům v řadách Royal Air Force a 1. čs. armádnímu sboru v SSSR. Posledně jmenované vystoupení bylo současně pojato jako prezentace výstroje a výzbroje našich vojáků v Sovětském svazu.

Za přínos při propagaci legionářských myšlenek bylo akce Od Bachmače k republice dále využito k ocenění již zmíněného Aloise Kadlčíka, kterému byla br. Tomášem Brenzou slavnostně předána Pamětní medaile 100 let ČsOL.

Mimo vlastní jádro akce, které probíhalo v Domě armády, se zástupci Jednoty ČsOL Olomouc 1 ve dnech 22., 26. a 27. srpna zúčastnili prezentačních akcí na olomouckém Horním náměstí. Pozornost velkého množství cílených i náhodných návštěvníků i navzdory nepříznivému počasí poutalo především dobové ležení prvorepublikové armády a výstava dobových zbraní. V sobotu 27. srpna se pak Horní náměstí stalo cílem mnoha návštěvníků, a to také kvůli probíhajícímu a tradičnímu festivalu vojenských hudeb.

Jak výstava v Domě armády, tak samotná prezentace na olomouckém Horním náměstí, se setkala s poměrně hojným zájmem návštěvníků. Vlastní výstava v Domě armády byla mimo to navštívena také primátorem statutárního města Olomouc Miroslavem Žbánkem, velitelem pozemních sil AČR genmjr. Ladislavem Jungem a jeho zástupcem brig. gen. Pavlem Kolářem. Obecně lze říci, že velice časté dotazy ze strany příchozích směřovaly na samotnou činnost ČsOL. Řada osob také sháněla informace o svých legionářských předcích.

Pevně věříme, že se ze strany Jednoty ČsOL Olomouc 1 nejedná o poslední počin takového druhu, a že bude v blízké budoucnosti s úspěchem zopakován. Závěrem je nutné podtrhnout, že akce Od Bachmače k republice by nemohla proběhnout bez více než vstřícného postoje zástupců olomoucké vojenské posádky a Ústředí ČsOL, které ji zahrnulo do seznamu podpořených akcí. Silnou oporu olomoucká ČsOL nalezla taktéž v místním Komunitním centru pro válečné veterány. Zástupci Jednoty věří, že spokojenost s proběhnutou akcí byla vzájemná a bude na ni co nejdříve navázáno.

text a foto: br. Milan Vyhlídal