Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši

27. 1. 2022

Motto: 
„Nejkrásnější bránit v čele armády svou vlast.
Se zbraní v ruce přivtělit republice, nač měla právo.“

Armádní generál Josef Šnejdárek

Ihned po vzniku naší republiky se mezi Československem a Polskem rozhořel spor o území Těšínského Slezska. Těšínské knížectví bylo ve svazku s Českými zeměmi již od roku 1327, kdy jej poprvé připojil český král Jan Lucemburský. V roce 1918 na Těšínsku vznikla Rada polského státu. Polsko bylo uznáno státem na začátku roku 1919. Rada argumentovala výsledky sčítání lidu z dob Rakousko-Uherska, kde byli všichni obyvatelé mluvicí slezskými nářečími automaticky označováni za Poláky. Na její popud bylo území obsazeno polskými vojsky a 2. listopadu 1918 prozatímně rozděleno na dvě části. Vzhledem k absenci armády, musela mladá Československá republika toto nevýhodné rozdělení prozatímně přijmout a vlastní území nechat pod cizí správou. Konečné rozhodnutí mělo být ponecháno na mezinárodní komisi.

V lednu 1919 vyvrcholily polské snahy pokusem zavést na Těšínském Slezsku odvody do polské armády a vyhlášení voleb do polského Sejmu, plánovaných na 25. leden 1919, které byly v rozporu s úmluvami. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo obrany Československé republiky rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska. Velitelem operace byl pověřen pplk. Josef Šnejdárek. 

Akce byla zahájena 23. ledna 1919 útokem od Ostravy kolem košické dráhy na Bohumín a Karvinou. Dne 27. Ledna 1919 bylo obsazeno hlavní knížecí město Těšín a polské jednotky ustoupily za Vislu. Nejtvrdší boje s polskou armádou sváděla střední skupina československého vojska u Kisielowa před Skoczowem. Poláci byli zatlačeni útočícími Čechoslováky ke Skoczowu, kde svůj ústup zastavili. Celá operace byla ukončena 31. ledna 1919. O dalším osudu Těšínska měla rozhodnout až plebiscitní komise.

V roce 2015 byly pod Mohylou české státnosti vloženy prstě z míst bojů československých legií v zahraničí. Letošnímu pietnímu aktu bylo přítomno cca 100 vlastenců ze všech koutu naší republiky. Projev k tomuto výročí měl br. Petr Adamus z Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 2 a Klubu vojenské historie Ostrava. I přes mrazivé počasí se akce vydařila a již nyní se těšíme na další ročník tradičního setkání na hoře Polední.

text: ses. Vlaďka Francírková
foto : účastníci IX. zimního Legiomarše