Oslavy osvobození Sedlice

4. 6. 2022

Ve dnech 7. a 8. května 2022 uspořádalo město Sedlice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jednotou Strakonice, a Klubem 4. obrněné divize Plzeň oslavy 77. výročí osvobození města. 

V sobotu 7. května od 14.15 hod. se odehrála na náměstí bojová ukázka bitvy o Kupectví, jehož budova představovala sídlo NSDAP bráněné německým kulometem. Za nasazení početných amerických jednotek bylo během ukázky toto sídlo nakonec dobyto. Po celou sobotu bylo možné si prohlédnout dobový americký vojenský tábor v parku za prodejnou Jednoty. Tábor si prohlédli také občané, kteří si večer přišli opéct buřty a posedět u ohně.

V neděli 8. května se od 14.00 hod. uskutečnil pietní akt, kterého se jako hosté zúčastnili senátor Tomáš Fiala (ODS), náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř (KDU-ČSL) a okresní předseda KDU-ČSL Vladimír Hanáček. Pietní akt jsme zahájili položením kytic a věnců k pamětní desce americké armádě na radnici a pokračovali u pomníku obětem světových válek. Každý z hostů vystoupil se svým proslovem. Jejich projevy se týkaly i současné situace a války na Ukrajině. Senátor Tomáš Fiala připomněl, že válka je od nás tak daleko, jako se jezdíme koupat k moři. Se svým projevem vystoupil i br. David Maňhal, který připomněl události v Sedlici v roce 1945 i sedlické oběti německé okupace. Za město Sedlice se pietního aktu zúčastnili starosta Vladimír Klíma a paní místostarostka Kateřina Brabcová. Za Československou obec legionářskou se zúčastnil br. David Maňhal, který celý pietní akt zorganizoval a moderoval, a br. Miroslav Šavrda. Za SDH Sedlice se zúčastnili starosta SDH Josef Keřka a velitel sboru František Doušek, hasiči a hasičky zároveň zajistli čestnou stráž státní vlajky a praporu města Sedlice a nosiče věnců. Čestnou stráž také tvořili členové Klubu 4. obrněné divize Plzeň a vojáci v historických uniformách americké 4. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a těším se v příštím roce zase na viděnou.

text: David Maňhal

foto: František Jirsa