Ostravští husité a legionáři uctili válečné veterány

16. 11. 2022

Oslavy Dne válečným veteránů se v Ostravě neomezily pouze na jediné oficiální setkání. Účastníky všech našich odbojů i novodobých válečných konfliktů si Jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 připomenula ve spolupráci s náboženskými obcemi Církve čs. husitské v Zábřehu a Michálkovicích také v neděli 13. listopadu, a to formou slavnostních bohoslužeb a pietních aktů.

V Husových sborech obou obcí byla při této příležitosti věnována vzpomínka místním rodákům a členům náboženských obcí, kteří bojovali ve dvou světových válkách za národní osvobození. Čtena ale byla rovněž jména příslušníků Armády České republiky, padlých v zahraničních misích posledních dekád. Účastníci nedělních bohoslužeb věnovali v neposlední řadě myšlenky a modlitby i válkou trpícímu ukrajinskému národu a jeho statečně vzdorujícím vojákům. Bolestná aktuálnost nutně rezonovala v kázáních farářek Církve čs. husitské i proslovu předsedy jednoty Ostrava 1 br. Martina Lokaje.

Setkání bylo na obou místech spojeno s pietním položením květinových darů a zapálením svící u pamětních desek ukrývajících prsti z bojišť čs. legií v interiérech sborů a také u pomníků padlým ve světových válkách, které se nachází v jejich bezprostřední blízkosti. Za tónů státní hymny a večerky se na všech navštívených místech skláněl k poctě rovněž prapor jednoty Ostrava 1, nesený stráží v historických stejnokrojích čs. legionářů.

Slavnostní příležitosti bylo na samý závěr využito k ocenění členů jednoty. Z rukou jejího předsedy obdrželi čestná uznání ČsOL bratři Kryštof Glac a Daniel Parchanský, a to za aktivní účast na realizaci komemorativních akcí jednoty, mezi které se řadí i tato, nyní již tradiční oslava Dne válečných veteránů.

text a foto: br. Martin Lokaj