Otevření expozice Cesta legionáře 2 v Josefově

4. 4. 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se za účasti uniformovaných členů naší jednoty Československé obce legionářské Hradec Králové po dlouhé odmlce otevřela v Jaroměři-Josefově expozice ČsOL nazvaná „Cesta legionáře 2“, která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče. 

Inspirací pro josefovskou výstavu byl komiks Zdeňka Ležáka a Michala Kociána Stopa legionáře 2, jejichž kresby návštěvníky provedou osudy legionářů. Mezi příběhy, se kterými expozice seznamuje, patří například osud Sergěje Vojcechovského, carského důstojníka a předválečného zemského velitele v Praze, kterého v květnu 1945 odvlekla sovětská kontrarozvědka a naše úřady ho bez zastání nechaly zemřít v Gulagu. Obdivuhodnou osobou je také generál Vojtěch Boris Luža, jeden z vůdců odbojové organizace Rada tří, který padl v roce 1944 po přestřelce s četníky. Že byli mezi legionáři i významní umělci, dokládá Zdeněk Štěpánek, který ztvárnil sv. Václava ve stejnojmenném velkofilmu z konce 20. let, či malíř a grafik Otto Matoušek.

Tragické osudy legionářů doplňuje Josef Mašín, jeden ze Tří králů domácího odboje, či Rudolf Viest, jediný slovenský generál v prvorepublikové armádě, který byl umučen nacisty po potlačení Slovenského národního povstání. Úspěšné velitele reprezentují Karel Klapálek, velitel našeho praporu, který bojoval v obklíčené pevnosti Tobruk, Alois Liška, dobyvatel pevnosti Dunkerque nebo velitel paradesantní brigády, která se vyznamenala v bojích na Dukle a během Slovenského národního povstání Vladimír Přikryl a další.

text: br. Radek Vorel

foto: br. Jaroslav Žákech