Památník odboje Žamberk se otevřel návštěvníkům

4. 7. 2022
Dne 28. června 2022 se veřejnosti slavnostně otevřel Památník odboje Žamberk. Unikátní secesní vila architekta Havlíčka se tak stala novým domovem pro mnohé výstavy a sbírky, které budou široké veřejnosti připomínat odhodlání našich předků v boji za naši samostatnost a proti totalitní zvůli. Krom stálé výstavy, věnované paraskupině BARIUM, budou v památníku k vidění dočasné výstavy, které připravuje Muzeum a vzdělávací centrum československých legií společně s Československou obcí legionářskou. 
Tou zcela první je Anabáze bezejmenných brášků, která vychází ze stejnojmenného cyklu linorytů a dřevořezů Otty Matouška, vytvořeného na základě prožitých válečných útrap. Toto dílo zobrazuje osudy prostých českých vojáků během první světové války. Mobilizovaní muži vstupují do rakousko-uherské armády, odjíždějí na východní frontu a nedlouho po prvních bojích upadají do ruského zajetí. Následně dobrovolně vstupují do tvořícího se československého vojska v ruské armádě, aby bojovali proti rakousko-uherské monarchii za osvobození své vlasti a později pro zdárný návrat domů. Tato cesta však brášky stála několik dlouhých let. Během nich prodělali památnou bitvu u Zborova a následné krvavé ústupové boje. Utkali se s nepřítelem u Bachmače a později ovládli Transsibiřskou magistrálu, kde svedli nesčetně střetů s bolševiky. Dlouho po skončení světové války se začali postupně vracet z Vladivostoku na palubách zaoceánských parníků přes pro ně neznámé moře a oceány, aby se po nekonečné anabázi dostali po letech domů, do nové Československé republiky. Zde je čekal zcela nový život, na který si již dávno odvykli a museli jej znovu objevovat. Mezi těmito muži byl po celou dobu i Ota Matoušek, který díky svému nadání věrně a působivě zachytil neopakovatelný příběh československých legionářů na Rusi v letech 1914-1920.
Po celé léto mohou návštěvníci památníků též zhlédnout panelovou výstavu 80 let operace Anthropoid, která se do Žamberka přemístila z pražského náměstí Míru. I tuto výstavu připravila ČsOL a to ve spolupráci s Iniciativou A. a na jejích 14 panelech si můžete připomenout jeden z nejslavnějších odbojových příběhů druhé světové války.
 
Samotného otevření nového muzea se zúčastnili vzácní hosté, v čele s předsedou ČsOL br. Pavlem Budinským, místostarostou města Žamberk Ivanem Vrkočem, radním města Žamberk Jiřím Dytrtem, ředitelem Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. gšt. Ing. Petrem Holým, ředitelem Agentury logistiky Armády České republiky plk. gšt. Ing. Jaroslav Jírů a za účasti široké veřejnosti. Po slavnostních projevech, přípitku a přestřižení pásky již mohli první návštěvníci zhodnotit revitalizaci samotného objektu a jednotlivé výstavy. Během prvního dne tak muzeem prošlo několik desítek spokojených návštěvníků a pevně věříme, že si návštěvu památníku v letních měsících nenechají ujít i další.
Otevírací doba muzea je:
pátek 14:00-18:00 h 
neděle 11:00-17:00 h
Více informací najdete na www.pamatnikodbojezamberk.cz.
text a foto: br. Jiří Charfreitag