PF 2023

30. 12. 2022

Vážené sestry a vážení bratři,

do uplynulého roku 2022 jsme vkročili s nadějí, že po náročných dvou letech, kdy veškerou naší činnost stěžovaly a omezovaly dopady celosvětové pandemie nemoci COVID 19, se budeme moci vrátit k naší spolkové činnosti. Plánovali jsme, že po hektickém závěru projektu Legie 100, náročné organizaci oslav stého výročí existence Československé obce legionářské a po úspěšném završení našeho nekonečného snažení o prodloužení putování Legiovlaku, zažijeme konečně klidnější rok, v němž se budeme moci plně věnovat obnově naší společné činnosti a důstojnému připomenutí 80. výročí operace ANTHROPOID a represí českého národa v období heydrichiády.

Vzrůstající mezinárodní napětí a únorový vpád vojsk Ruské federace na Ukrajinu se všemi svými dopady zásadně ovlivnil a ovlivňuje nejen situaci v našem státě a v celém západním světě, ale i naši činnost. A opět jsem Vás všechny žádal o nasazení, které nemělo v novodobé historii Obce obdoby. Československá obec legionářská se doslova od prvních hodin angažovala v čele pomoci válečným uprchlíkům a vytvořila ve svém pražském sídle jedno z center, které začalo poskytovat matkám s dětmi z Ukrajiny přístřeší a k tomu nezbytnou pomoc.

Jsem velice rád, že se tolik sester a bratří napříč republikou zapojilo do pomoci, nejen na hotelu Legie, ale všude tam, kde žijete a působíte. Zvládli jsme to. Ze srdce vám za vaši obětavou pomoc děkuji. Na hotelu Legie v Praze doposud žije 40 maminek s dětmi. Znamená to mimo jiné, že více než stovce dalších uprchlíků, kterým jsme na počátku pomohli, se podařilo v uplynulých měsících najít si vlastní bydlení a práci.

Letošní rok nám po mimořádných kovidových letech opět důrazně připomněl, že očekávání klidných let je pouhé přání, je třeba se zas a znova stavět čelem k výzvám, které nám současnost staví do cesty. Říká se, že v jednotě je síla. Jsem si jist, že společným úsilím se nám podaří překlenout i nové těžkosti, jež jsme dlouhé roky nezažili. Právě tím dáme jasně najevo, s jakým přesvědčením neseme odkaz těch, kteří tváří v tvář mnohem těžším situacím vydrželi.

Těžko si dnes přát, aby byl začínající rok 2023 rokem klidným. Nikdo z nás to jistě neočekává. Velmi si však přeji, abychom všechny nesnáze, které nám připraví, zvládli co nejlépe. To přeji jednomu každému z vás.

Věřím, že se nám podaří překonat nový rok i díky skvělé spolupráci a podpoře ze strany našich partnerů. Velmi si toho cením především u Ministerstva obrany ČR v čele s paní ministryní Janou Černochovou, která nikdy nezapomíná na naše vojenské a odbojové tradice a chová v upřímné úctě všechny válečné veterány. Je mi velkou ctí, že Československá obec legionářská spolupracuje s rezortem obrany právě pod jejím vedením.

Významné podpory se těšily v uplynulém roce i jednoty ČsOL, které se svou činností staly zpravidla důležitými účastníky spolkového života měst a obcí. I díky tomu se jim daří spolupracovat se samosprávami, a to jak na úrovni obcí, tak krajů. Tato podpora našich aktivit je neméně důležitá a všem vám za to patří dík.

Sestry a bratři, ohlédnu-li se za tím, co vše jsme v uplynulých letech společně dokázali a jak jsme Československou obec legionářskou skrze její práci pozvedli, jsem nesmírně hrdý na to, že mohu naši organizaci reprezentovat.

Rok 2023 čeká na naši práci. Přeji vám k tomu mnoho sil, a to neutuchající odhodlání, jaké v rámci činnosti Obce projevujete. Děkuji vám.

plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
předseda Československé obce legionářské