Pieta za plzeňské odbojáře popravené před 80 lety v Mauthausenu

17. 11. 2022

Hromadné popravy 294 českých vlastenců v koncentračním táboře Mauthausen, byly smutným epilogem nejvýznamnější události domácího hnutí odporu v Němci okupované Evropě, tedy likvidace Reinharda Heydricha. Kromě příbuzných samotných aktérů, tedy agentů-parašutistů, se jednalo o desítky obětavých spolupracovníků nejen z Prahy, ale z celého tehdejšího Protektorátu Čecha a Morava. Byli mezi nimi také rodiny plzeňských odbojářů, které si v sobotu 22. října 2022 připomenuli členové Jednoty Československé obce legionářské v Plzni a hosté.

Plzeňští spolupracovníci československých agentů-parašutistů z výsadků ANTHROPOID, OUT DISTANCE, SILVER A a STEEL patřili do první skupiny 262 osob, odsouzených v září 1942 stanným soudem pražského gestapa k trestu smrti, která byla zavražděna 24. října 1942 ranou týlu během údajné lékařské prohlídky.

Na sobotu před smutným výročím uspořádala Jednota ČsOL v Plzni vzpomínkovou akci, která začala ve dvě hodiny odpoledne na adrese Pod Záhorskem č. p. 1. V tomto domě žili Pavla a Václav Královi s dcerou Helenou. Na konci roku 1941 sem přišli parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík, Královi jim poskytli přístřeší a pomohli jim zařídit falešné doklady. Oba odbojáři se ke Královým vrátili ještě na jaře 1942. Rodina doplatila na to, že pomohla také Karlu Čurdovi, který je udal. Pamětní deska na domě, která osud Králových připomíná, ne nejstarší upomínkou působení agentů-parašutistů v Plzni. Pravidelně se u ní konají vzpomínkové akce a tak zda také ona letošní započala. Kromě členů jednoty se pietního aktu u Králových zúčastnil druhý místostarosta Městského obvodu Plzeň 1 pan Jiří Uhlík, velitel Městské policie Plzeň pan Petr Vlk, za Magistrát města Plzně pan Jan Engler, členové oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Klubu výsadkových veteránů Plzeň a rodina Bukovských, která je majitelem domu a vzpomínkové aktivity podporuje. Pietní akt moderovala ses. Kateřina Jandíková, která celou akci připravovala, a s projevem vystoupil také pan místostarosta Uhlík. Po položení květin hlavní část skončila, ale členové ČsOL se společně s několika dalšími účastníky vydali i na další pietní místa, která v Plzni připomínají popravené spolupracovníky parašutistů.

Jako první následovala zastávka na adrese Klatovská třída č. p. 78, kde pamětní deska upomíná na Aloisii Hrdličkovou, jejího syna Jiřího a manžele Karolínu a Františka Králových. V tomto domě se parašutisté ukrývali během příprav operace CANONBURY, tedy navádění britských bombardérů na plzeňské Škodovy závody v dubnu 1942.

Manželé Antonie a Jan Bejblovi bydleli v Čechově ulici č. p. 34. Byl to právě bývalý ruský legionář Bejbl, kdo skupině ANTHROPOD poskytl důležitý kontakt na Jana Růtu z Prahy, čímž se Kubiš s Gabčíkem dostali do konspirace sokolských odbojářů z pražského Žižkova. Parašutistovi Oldřichu Dvořákovi z výsadku STEEL zase pomohl s nalezením úkrytu v plzeňské vazební cele.

Poslední pietní zastavení proběhlo v Resslově ulici, u domu č. p. 4. Původní dům již nestojí, byl stržen a na jeho místě byla v letošním roce dokončena stavba nové budovy, ale pamětní deska byla navrácena. Zde bydleli manželé Marie a Vojtěch Kučerovi s dcerou Věrou. Celá rodina byla zapojena do odboje, poskytli ubytování agentům-parašutistům a Věrka dokonce pomáhala se zapalování signálních ohňů při navádění letadel na plzeňskou zbrojovku. Díky osobní statečnosti všech členů rodiny Kučerových, nebyla prozrazena spolupráce Marie Žilanové, která pak mohla vydat cenná svědectví.

text a foto: br. Petr Tolar