Pietní akce k uctění památky rodiny Fafkovy

7. 6. 2022

Pietní akce spojená se slavnostním odhalením opraveného hrobu rodiny Fafkovy proběhne 22. června od 16 hodin na Malvazineckém hřbitově. Hrob adoptovala Československá obec legionářská. 

Hrdinové protinacistického odboje – legionář Petr Fafek s manželkou Liboslavou Fafkovou a jejich dcerami – Relou a Liboslavou, patřili k blízkým spolupracovnikum parašutistů Gabčíka a Kubiše. Pomáhali je ukrývat u sebe doma, v bytě na Vinohradech v Kolínské ulici čp. 1718/11. Petr Fafek parašutistům zprostředkoval, ještě před útokem na Heydrycha, kontakt s pravoslavným kaplanem Vladimírem Petřkem, díky kterému se mohli schovat v kryptě kostela Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí. Matka Liboslava Fafková zároveň parašutistům do úkrytu nosila jídlo a další potřebné věci. Odvaha a dobré srdce celé rodiny potvrzuje i fakt, že ani po několika týdnech výslechů a mučení gestapem neprozradili další ubytovatele parašutistů ani jiné členy odboje. Petr Fafek, Liboslava Fafková i jejich dcery Rela a Liboslava byli po svém uvěznění na Pankráci převezeni do Malé pevnosti v Terezíně a následně do Mathausenu, kde byli popraveni 24. října 1942.

V hrobu rodiny Fafkovy je nyní uložen pouze bratr Petra Fafka – Josef Fafek. Opravený hrob bude sloužit jako pietní místo pro uctění památky celé rodiny. Doposud jejich hrdinství připomíná pouze pamětní deska na jejich domě v Kolínské ulici.

Hrob na Malvazineckém hřbitově (odd. CII, hrob 99) byl opraven v rámci projektu Správy pražských hřbitovů „Adopce hrobů“. Adopci iniciovala Kateřina Bucher Jará, hrobku adoptovala Československá obec legionářská, která zároveň zaplatila opravu hrobu. Opravu hrobu do důstojné podoby za cenu pouhých nákladů provedlo „Kamenictví a hrobnictví Gumanová“. 

 

Fafková pozvánka

 

 

Fafkovi01

Liboslava a Petr Fafkovi

Fafkovi02

Rela Fafková

Fafkovi03

Liboslova Fafková ml.