Pietní akt za Karla Janouška

3. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu dopoledne se na šáreckém hřbitově U Matěje v pražských Dejvicích uskutečnil pietní akt věnovaný osobnosti armádního generála in memoriam Karla Janouška, KCB. Vzpomínku na účastníka prvního i druhého československého odboje zorganizovala Československá obec legionářská ve spolupráci s Odborem pro dohled nad vojenským letectvím Ministerstva obrany České republiky a Posádkovým velitelstvím Praha.

Mezi hosty piety nechyběla praneteř Karla Janouška, paní Mahulena Křenková. Osobně se nemohla dostavit předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní Markéta Pekarová Adamová, proto její projev přednesl její tiskový mluvčí pan Martin Churavý. Dalšími hosty byli náměstek ministryně obrany pro řízení Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky pan Tomáš Konečný, velitel 24. základny dopravního letectva Armády České republiky brigádní generála Jaroslav Falta, ředitel Odboru dohledu nad vojenským letectvím plukovník generálního štábu Lubomír Sitta a za Československou obec legionářskou vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány br. Viktor Šinkovec. Posádkové velitelství Praha zajistilo čestnou stráž ke hrobu generála Janouška, kterou doplnil praporečník ČsOL a trojčlenná sokolská stráž praporu TJ Sokol Praha-Hanspaulka. Velkým zpestřením byla také účast žáků devátého ročníku z blízké Základní školy Hanspaulka, které přivedla paní učitelka Barbora Tocháčková.

Pieta začala kladením květinových darů na hrob Karla Janouška, jediného Čechoslováka, který dosáhl povýšení do hodnosti leteckého maršála (Air Marshal) britského Královského letectva. Po zdravici poslanecké předsedkyně vystoupil historik ČsOL br. Michal Rak, který osobnost Karla Janouška přiblížil více z pohledu jeho legionářské minulosti. Kariéra velitele československých letců na půdě Spojeného království během druhé světové války, stejně jako krutý osud vězně komunistického režimu po roce 1948 je tím, jak je Karel Janoušek známý veřejnosti. Neměli bychom však zapomínat také na jeho bojové nasazení během první světové války, kdy se po zajetí na východní frontě přihlásil do srbské dobrovolnické divize a absolvoval tažení v rumunské Dobrudži. Po návratu do Ruska se stal důstojníkem československé legie a prošel mnohými boji proti bolševikům na Transsibiřské magistrále. To nastartovalo jeho úspěšnou kariéru důstojníka, ve které se rozhodl pokračovat po návratu do vlasti.

Pietní setkání na malebném šáreckém hřbitově bylo zakončeno tóny vojenské Večerky a již neformální rozmluvou mezi hosty. Poděkování patří nejen všem hlavním hostům, kteří se přišli poklonit památce významného československého vojáka, ale také přítomným deváťákům, kteří vzorně reprezentovali svou školu.

text: br. Petr Tolar
foto: ses. Marcela Tolarová