Pietní akty k připomenutí 17. listopadu

21. 11. 2022

17. listopad, den s tímto datem v naší novodobé historii dvakrát znamenal předěl ve vývoji naší země.

V roce 1939, symbolizovaný smrtí studenta Jana Opletala, popravou devíti představitelů českých studentských organizací na Ruzyni, odvlečením stovek studentů do koncentračních táborů a následným uzavřením českých vysokých škol, ukázal zcela otevřeně záměry německých okupantů. Ohlas osudu českých studentů ve světě byl velký. Již v roce 1941, tedy po uplynutí dvou let, byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Tím se tento den stal symbolem odporu studentů proti teroru a nesvobodě všeho druhu.

Toto datum se i v roce 1989 stalo apelem, který uvolnil brány nespokojenosti s komunistickou totalitou a přispěl k jejímu rozpadu.

Ze všech těchto důvodů má u nás smrt studentů a události obou 17. listopadů nadčasový význam. Připomínají nám ideály svobody a demokracie, na nichž stojí naše moderní státnost, připomínají nám ty, kteří za ně položili své životy. Je naší povinností předat toto poselství i těm generacím, které se narodily již ve svobodě a tvrdými zkouškami minulosti neprošly. Jen tak si můžeme naši svobodu ubránit.

text a foto: br. Jiří Vlasák