Podpořte běchovickou Alej legionářů v soutěži Alej roku 2022

15. 11. 2022

Významný rok 2018 již dozněl a s ním též vzpomínky na stoleté výročí vzniku Československa, ukončení první světové války a nastolení, byť bohužel dočasného, míru v Evropě. Nedílnou součástí těchto oslav byly též oslavy hrdinství všech československých legionářů, kteří se společně s Tomášem G. Masarykem a jeho spolupracovníky zasloužili o samostatný československý stát. Oslavy byly mimořádné a velkolepé, tak jak se sluší a patří, a samozřejmě se na nich významně podílela i Československá obec legionářská.

Jedním z výrazných projektů ke stoletému výročí vzniku Československa, který bude mít dlouhou a zaslouženou životní dráhu (doufejme a věřme, že minimálně dalších 100 let) bylo a je vysázení Aleje legionářů v Běchovicích na Praze 9. ČsOL se projektu podílela významnou měrou – ideově, organizačně i finančně – prostřednictvím Jednoty ČsOL Praha 3 ve spolupráci s vedením Městské části Praha9-Běchovice a žáky tamní základní školy. Na začátku roku 2018 byla pouze idea „nějaké legionářské aleje ke 100. výročí“, která se velice rychle zhmotnila v dohodu mezi ČsOL a městskou částí, následovanou smlouvu o spolupráci a financování. Intenzivní práce byla korunována slavnostním aktem dne 28. října 2018, kdy byla Alej legionářů představena veřejnosti, doplněna kamenem s pamětní deskou k uctění památky padlých a zemřelých běchovických legionářů a reprezentativní sochou T. G. Masaryka na jiném místě Běchovic. U obou aktů byly přítomni zástupci ČsOL, městské části a dalších organizací. K odhalené soše i kameni s pamětní deskou byly položeny věnce, předneseny projevy, byly zapěny státní hymny a vypáleny čestné salvy.

Běchovická Alej legionářů byla dlouhá přibližně jeden kilometr a čítala 100 krásných mladých lipových stromků. Po dvou letech byla rozšířena o další, druhou etapu spolufinancovanou z prostředků Státního fondu životního prostředí. Délka aleje je nyní bezmála dva kilometry a nyní čítá více než 160 zdravých a k nebesům rychle rostoucích stromů. Po více než čtyřech letech, kdy se všechny stromky pěkně ujaly a rostou jako z vody, jsme se jako Jednota ČsOL Praha 3 rozhodli přihlásit běchovickou legionářskou alej do soutěže Alej roku 2022 a rádi bychom v silné konkurenci ostatních alejí z celé České republiky zvítězili.

Hlasování ze strany příznivců a přátel běchovické Aleje legionářů (nejenom z řad členů ČsOL) je možné na stránkách alejroku.cz/2022/alej-legionaru. Děkujeme za podporu.

text: br. Zdeněk Jana