Pomoc válečnému veteránovi postiženému tornádem

5. 1. 2022

Jistě si všichni pamatujete na tornádo, které se v roce 2021 prohnalo několika obcemi na Moravě. Po této tragické události jsme obeslali členy Československé obce legionářské žijící v zasažené oblasti s nabídkou pomoci. Obrátil se na nás bratr L. K., kterému tornádo zničilo jeho vinici. Br. L. K. je novodobý válečný veterán a dlouhodobý aktivní člen ČsOL. V prvních dnech po řádění tornáda se zapojil do pomoci svým sousedům. Teď ale pomoc potřebuje on. 

ČsOL ve spolupráci s Nadací pozemního vojska pořádá sbírku na pomoc br. L. K. Pokud můžete, prosím, přispějte zasláním dobrovolného příspěvku na účet 1111001/0100. Děkujeme. 

 

TORNÁDO 2021