Pomozte nám pomáhat!

11. 3. 2022

Milí přátelé,
těžko vyjádřit vděčnost, jakou cítíme vůči všem dárcům, kteří přispěli na transparentní účet Nadačního fondu Československé obce legionářské č. 123-2825890297/0100, nově nesoucího název POMOC UKRAJINĚ. 

Budou to již dva týdny, co se Československá obec legionářská postavila mezi první, kteří poskytli pomoc válečným uprchlíkům. V jejím sídle na hotelu Legie našlo přístřeší a stravu více než 150 maminek s dětmi, které uprchli z Kyjeva, Sum, Mariupolu a dalších míst Ukrajiny. V tuto chvíli jsme pochopitelně konfrontováni s vysokými náklady, které to s sebou přináší. Aktuálně představený návrh výše státního příspěvků na ubytování válečného uprchlíka neodpovídá současné realitě a neumožňuje finančně udržitelné ubytovávání válečných uprchlíků v našem hotelu.

Naše maminky se přitom od počátku přihlásily o práci. Pomáhají v kuchyni, zajišťují úklid celého hotelu, pomáhají při distribuci pomoci válečným uprchlíkům, kteří přichází z ulice. A co je důležité, všechny si chtějí najít zaměstnání.
K tomu ale ještě bude potřeba zajistit nezbytné – aby jejich děti mohly do školek a škol. Než se tak stane, než se budou moct postavit na vlastní nohy, snažíme se v posledních dnech o to usilovněji zajistit financování jejich pobytu u nás.
Představa, že bychom byli v blízké době nuceni naše maminky s dětmi postupně odesílat jinam, pravděpodobně do horších podmínek, je těžká a pro všechny zaměstnance ČsOL a dobrovolníky, kteří jim pomáhají doslova dnem i nocí, již nyní velmi frustrující.

Prvotní nejtěžší období je třeba překlenout důstojně, aby měli váleční uprchlíci – maminky s dětmi, čas se efektivně zapojit do chodu společnosti.

Dovolte mi proto, abych Vás poprosil o finanční dar v jakékoli výši na transparentní účet Nadačního fondu Československé obce legionářské – POMOC UKRAJINĚ č. 123-2825890297/0100.

Zároveň Vás ještě jednou prosím o sdílení této zprávy, aby bylo možné na naši stranu získat i co nejvíce malých dárců, kteří však ve velkém počtu činí zázraky. Děkuji Vám.

V hluboké úctě

Jiří Filip
předseda Správní rady Nadačního fondu ČsOL

 

Prosím, sdílejte tuto výzvu, aby dostala šanci se dostat k co nejvíce případným dárcům!

 

UA fond

 

 


 

Pokud jde o materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří ubytováni na hotelu Legie v Praze, podařilo se nám zajistit vše nejnutnější. Další materiál nabízíme i dalším válečným uprchlíkům prostřednictvím našeho bezplatného bazaru, který lze najít v podloubí budy hotelu Legie (jasně označený ukrajinskými barvami). Bazar je přístupný každý den od 10 do 18 hodin.

Aktuálně nutné věci sháníme pomocí denně aktualizovaného příspěvku na facebookové stránce ČsOL: 

www.facebook.com/csol.cz/photos/a.118724448175360/4790307154350376/