Představení nové publikace a ocenění doktora Karla Podolského v Olomouci

30. 6. 2022

V pondělí 13. června 2022 proběhlo v nádherných prostorách olomouckého Komunitního centra pro válečné veterány avizované představení publikace „Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci – Odbojová skupina Tři konšelé“ s autorem a současně též místopředsedou Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střeleckého pluku Hanáckého.“ br. Milanem Vyhlídalem. 

Ve svém vystoupení pohovořil nejenom o předmnichovské zpravodajské službě a rodícím se vojenském odboji v roce 1939, ale také o hlavním předmětu svého profesního zájmu, tedy o problematice rezistenční skupiny štábních kapitánů Františka Fárka, Antonína Longy a Aloise Čáslavky s názvem Tři konšelé. Přítomným představil aktivity a význam této specifické zpravodajské buňky, která v Protektorátu pracovala ve prospěch exilového zpravodajského centra tehdejšího plukovníka Františka Moravce.

Velice milou povinností se závěrem tohoto povedeného setkání stalo ocenění historika, univerzitního pedagoga a předsedy olomoucké Masarykovy společnosti PhDr. Karla Podolského. Za dlouhodobou propagaci legionářských myšlenek a letitou úzkou spolupráci s Jednotou ČsOL Olomouc 1 mu její předseda br. Tomáš Brenza předal Pamětní medailí 100 let ČsOL.

Uvedená akce by ovšem neproběhla bez pomoci kolektivu pracovníků olomouckého Komunitního centra pro válečné veterány pod vedením kpt. Mgr. Dany Václavíkové. Pevně pak věříme, že se nejedná o poslední setkání tohoto druhu.

text a foto: br. Petr Žižka