Prohlášení předsedy ČsOL k vpádu ruských vojsk na Ukrajinu

25. 2. 2022

Československá obec legionářská od svého počátku přináší kategorický apel za zachování míru ve světě. Naše členky, naši členové, očití účastníci válek jsou si dobře vědomi, jakou zkázu a zmar válka představuje a že její hrůzná nespravedlnost vždy dopadá nejhůře na ty nejbezbrannější. 

Válečným veteránům, kteří absolvovali nasazení od Perského zálivu, přes Balkán až po Irák a Afghánistán, se s ruskou invazí na Ukrajinu vybavují opět obrazy zničených domovů, rozvrácené infrastruktury a nevinných obětí z řad civilního obyvatelstva. Tragédie války je nezměrná a v tuto chvíli je této tragédii zcela zbytečně a nespravedlivě vystaveno obyvatelstvo Ukrajiny. Slovy prezidenta České republiky pana Miloše Zemana – Rusko se dopustilo zločinu proti míru.

Vývoj nejbližších dní bude překotný. Důsledky války ale budou mít nepochybně vliv na náš život dlouhodobě. Všechna protivenství, která přinese, musíme vydržet a vydržíme. Buďme připraveni přijmout válečné uprchlíky z Ukrajiny. Vyzývám vás, bratři a sestry, pomozte potřebným. V této tragické situaci, bratři a sestry, dbejte o to více, abyste jednali dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
předseda Československé obce legionářské