Setkání u příležitosti výročí bojů na Dukle, u Dunkerque a na Středním Východě

6. 10. 2022

Tradiční setkání k připomenutí výročí bojů vojáků československé zahraniční armády proti nacistickému Německu na Dukle, u Dunkerque a na Středním Východě se uskutečnilo ve středu 5. října 2022 dopoledne ve v Hlavním sále Ministerstva obrany České republiky. Akci uspořádala Československá obec legionářská s podporou ministerstva obrany a Posádkového velitelství Praha.

Tradiční setkání k připomenutí výročí bojů vojáků československé zahraniční armády proti nacistickému Německu na Dukle, u Dunkerque a na Středním Východě se uskutečnilo ve středu 5. října 2022 dopoledne v Hlavním sále Ministerstva obrany České republiky. Akci uspořádala Československá obec legionářská s podporou ministerstva obrany a Posádkového velitelství Praha.

Setkání se zúčastnili členové ČsOL dalších vlasteneckých organizací, příslušníci Ozbrojených sil České republiky, studenti Vojenské střední školy MO ČR z Moravské Třebové, historici a zástupci organizací. Nejcennějšími hosty však byli samotní veteráni druhé světové války, sestra Ernestína Švorcová, bratr plukovník ve výslužbě Vasil Timkovič a bratr generálmajor ve výslužbě Miloslav Masopust. Jako členové čestného předsednictva setkání zasedli: předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky pan Pavel Fischer, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky brigádní generálka Lenka Šmerdová, pověřený ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky pan Pavel Kugler, náčelník štábu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové podplukovník Viliam Beke, za Krajské vojenské velitelství Hlavní město Praha major Petr Valtera, místopředseda Masarykova demokratického hnutí pan Erik Lukas, členka Předsednictva Republikového výboru ČsOL sestra Eva Armeanová, vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány bratr plukovník v záloze Viktor Šinkovec, a historik Národního archivu České republiky pan Roman Štér. S projevy a zdravicemi vystoupili pan předseda Fischer, brigádní generálka Šmerdová, ředitel Kugler, sestra Armeanová a s historickou přednáškou pan Štér. Památka zesnulých příslušníků zahraničního vojska z východu, ze západu i ze Středního Východu byla uctěna minutou ticha.

Program setkání skončila zhruba po hodině. Několik účastníků, včetně generálky Šmerdové a pana Kuglera, se pak od dvou hodin odpoledne připojilo k pietní vzpomínce na bývalého legionáře armádního generála Karla Klapálka u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech.

text: br. Petr Tolar
foto: ses. Marcela Tolarová