SILVER A v paměti tří generací 2022

17. 1. 2022

Třinácté slavnostní setkání věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem SILVER A v paměti tří generací zorganizoval Památník Lidice a Československá obec legionářská, za podpory Pardubického kraje a města Sezemice. Akce se konala pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického dne 12. ledna 2022. Pietní akt začal ve 13.00 hod. neformálním zapálením 194 svíček u Památníku Zámeček. Tímto způsobem byla uctěna památka těch, kteří v této lokalitě v létě 1942 zahynuli. Za Jednotu ČsOL v Kladně svíčku zapálila ses. Václava Dostálová. 

Letos poprvé se pietní akt konal v areálu Larischovy vily. Tohoto setkání se pravidelně zúčastňují významní hosté, zástupci politického a veřejného života, členové ČsOL, sokolové a místní občané. Za ČsOL věnec položili členové Předsednictva Republikového výboru ČsOL – řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš a br. František Bobek. Za kladenské legionáře kytici položila Eva Armeanová, Vladislava Ledvinková a Jiří Sláma. S krátkým projevem vystoupil ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš.

Program pokračoval uctěním památníky Alfréda Bartoše u pomníku v Sezemicích. Za ČsOL kytici položil řídící tajemník br. Milan Mojžíš. Za Jednotu ČsOL v Kladně kytici položily a svíčku zapálily ses. Eva Armeanová a ses. Miroslava Čížková. Následně předsedkyně kladenské jednoty ses. Eva Armeanová předala členské průkazy a odznaky dvěma novým členkám, sestrám Václavě Dostálové a Kateřině Husárové. Předání se zúčastnil řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš, který jim poblahopřál. Účastníci pietního aktu se poté přemístili do sálu Sezemického domu, kde obdrželi pamětní odznak, který 80. výročí těchto událostí bude připomínat.

Úvodní slovo patřilo Eduardu Stehlíkovi. Senátorka Miluše Horská ve svém vystoupení připomněla památku válečného veterána Josefa Holce, který byl pravidelným účastníkem těchto setkání. Zdůraznila význam podpory domácího odboje a informovala o novém učebním programu a vzdělávacích aktivitách. Tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš a člen PRV ČsOL František Bobek předali Pamětní medaili „100 let ČsOL“ za dlouhodobou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské zástupci velitele Velitelství teritoria v Táboře plk. gšt. Jaroslavu Hrabcovi. Jaroslav Hrabec poděkoval za ocenění, kterého si jako prasynovec legionáře a vnuk politického vězně velmi váží.

V programu nechybělo tradiční hudební vystoupení Ústřední hudby Armády ČR. Velmi zajímavá byla přednáška Vlastislava Janíka na téma Neobyčejní lidé, podporovatelé paravýsadků z Velké Británie. Přednáška přiblížila cestu parašutistů po jejich výsadku a osudy obyčejných – neobyčejných lidí, kteří poskytli podporu a pomoc, přestože za to zaplatili svým životem. Herec Jiří Dvořák přečetl ukázku z knihy Mauthausen – konečná stanice. Jiří Pitín, přeživší lidické dítě (v dubnu oslaví 80. narozeniny), informoval o pietním aktu u pomníku v Nehvizdech, kterého se zúčastnilo na 500 lidí. Připomněl i oběti z řad železničářů a svoji tetičku, která ho po válce vychovávala.

Na závěr Eduard Stehlík vyzval přítomné k prohlídce výstavy Děti, škola a válka. Dále uvedl, že před samotným pietním aktem v Pardubicích položil na čtyři místa kytice. První byla položena k pomníku paraskupiny v Senicích u Poděbrad, kde trojice hrdinů v noci z 28. na 29. prosince 1941 seskočila. Další květiny byly položeny pro Josefa Valčíka k okénku do krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde 18. června 1942 padl v boji se stonásobnou přesilou. Třetí kytice byla položena u pomníku Jiřího Potůčka v lesoparku v Trnové, kde byl 2. července 1942 zavražděn protektorátním četníkem. Čtvrtá patřila jejich veliteli Alfrédu Bartošovi, byla položena u jeho pamětní desky v pardubické Smilově ulici, v místě, kde se 21. června 1942 při pronásledování gestapem smrtelně postřelil.

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Celkem bylo vysazeno sedm parašutistů. Omylem navigátora došlo k chybám ve výsadku všech skupin. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01:45 hodin zachyceno Vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista SILVER A. Úspěšné spojení s Londýnem se Jiřímu Potůčkovi podařilo navázat až 15. ledna 1942 ve 2:30 hodin a následně jej udržoval po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení. Po smrti Reinharda Heydricha zavedli nacisté tvrdý teror. Postupně padli v boji také samotní parašutisté ze skupiny SILVER A Josef Valčík, Alfréd Bartoš a Jiří Potůček. Němci popravili desítky přímých spolupracovníků SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Bez pomoci a obětavosti těchto statečných vlastenců by se atentát nikdy nemohl uskutečnit. Na jejich hrdinství a odvahu nesmíme nikdy zapomenout.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr