To kalné ráno… v Lánech

27. 9. 2022

Ve středu 14. září si česká společnosti připomínala již 85. výročí úmrtí prvního československého prezidenta a jedné z největších osobností moderních českých a slovenských dějin – Tomáše Garrigue Masaryka. Delegace Československé obce legionářské si zakladatele samostatné republiky připomenula účastí na pietním aktu u jeho hrobu na hřbitově v Lánech.

Ve středu 14. září si česká společnosti připomínala již 85. výročí úmrtí prvního československého prezidenta a jedné z největších osobností moderních českých a slovenských dějin – Tomáše Garrigue Masaryka. Delegace Československé obce legionářské si zakladatele samostatné republiky připomenula účastí na pietním aktu u jeho hrobu na hřbitově v Lánech.

Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září,
navěky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Až ze všech nás budou jenom stíny
či prach, jejž čas bude klást na hodiny
života příštích, v ranním šeru
chvíle se ozve bez úderu.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Tu chvíli před půl čtvrtou ranní,
ten okamžik a konec umírání,
když smrt se dotkla vrásek čela
a ranní mlhou odcházela.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají,
měla bys první být mezi těmi, kdož lkají,
Evropo hrozná nad meči a děly,
ve světle svící, jež se rozhořely.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.

Touto básní se Jaroslav Seifert loučil s prezidentem Tomášem G. Masarykem, který odešel ze světa 14. září 1937. Svou nenahraditelnou rolí v průběhu prvního celosvětového konfliktu přispěl ke vzniku samostatného československého státu, založeného na demokratických a humanitních ideálech. Neodmyslitelně se zapsal do národních dějin a v meziválečné éře se stal respektovaným státníkem a myslitelem evropského významu. Masaryk byl filosofem, který své myšlenky proměnil v činy.

Památku a odkaz T. G. Masaryka si představitelé státu i vlasteneckých organizací připomněli v den 85. výročí jeho skonu u jeho hrobu v Lánech. Československou obec legionářskou reprezentoval tajemník br. Jiří Filip a ses. Marcela Tolarová. Přítomni byli také představitelé obou komor Parlamentu České republiky, předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda senátu Miloš Vystrčil. Ministerstvo obrany České republiky zastupovala náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Blanka Cupáková. Hradní stráže doplnila Sokolská stráž České obce sokolské. Silný déšť zkrátil pietu u hrobu na kladení květinových darů bez projevů, což nijak neubralo významu a důstojnosti celé vzpomínkové akce.
Členové ČsOL, která díky podpoře MO ČR vypravila z Prahy do Lán autobus, se po pietním aktu zastavili v lánském Muzeu T. G. Masaryka.

text a foto: br. Petr Tolar