V Rokycanech jsme si připomněli Josefa Strankmüllera

27. 7. 2022

V úterý 26. července uplynulo 110 let od narození Josefa Strankmüllera, důstojníka československé armády, příslušníka zahraniční armády ve Spojeném království a frekventanta zvláštního kurzu pro parašutisty-agenty ve Skotsku. U jeho rodného domu v Rokycanech si jej v den výročí připomenuli zástupci města, Československé obce legionářské a veřejnosti. 

K setkání u pamětní desky na domě č. p. 18 v ulici Míru pozvala Jednota Československé obce legionářské v Rokycanech. Uskutečnilo se v úterý 26. července v pět hodin odpoledne, a i když bylo oznámeno jen v malém časovém předstihu, byla účast lidí více než potěšující. K pamětní desce byly položeny kytice: za Městský úřad Rokycany místostarosta Tomáš Rada, za Ústředí ČsOL tajemník br. Milan Mojžíš, za Jednotu ČsOL v Rokycanech br. Jaroslav Kulhánek a za Jednotu ČsOL v Plzni br. Petr Tolar. Br. Mojžíš pak připomněl životní osud Josefa Strankmüllera.

Josef Strankmüller byl důstojníkem meziválečné československé armády, který po německé okupaci odešel do zahraničí a ve Spojeném království využil nabídky k zapojení do programu československých zpravodajců na přípravu parašutistů-agentů pro zvláštní operace v týlu nepřítele. Jako frekventant speciálního kurzu útočného boje ve Skotsku tragicky zahynul během nočního pochodového cvičení z 12. na 13. srpna 1942. Při překonávání vodního toku se mu noha zaklínila mezi kameny, strhl jej proud a utonul. Byl pochován v Anglii, na rokycanském hřbitově se nachází jeho kenotaf. Tam rokycanští legionáři uskuteční další pietní akt, příště k 80. výročí Strankmüllerově smrti.

text: br. Petr Tolar

foto: Milan Prajzler