Vděčná vzpomínka 85. výročí úmrtí TGM v Uzenicích

27. 9. 2022

V sobotu 10. září od 14 hodin uspořádala Jednota Československé obce legionářské ve Strakonicích ve spolupráci s obcí Uzenice a dalšími organizacemi pietní akt k 85. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka. Pietní akt se uskutečnil v Uzenicích u Blatné u jediného dochovaného pomníku T. G. Masaryka na Strakonicku.

V sobotu 10. září od 14 hodin uspořádala Jednota Československé obce legionářské ve Strakonicích ve spolupráci s obcí Uzenice a dalšími organizacemi pietní akt k 85. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka. Pietní akt se uskutečnil v Uzenicích u Blatné u jediného dochovaného pomníku T. G. Masaryka na Strakonicku.

Celý pietní akt zorganizoval br. David Maňhal, který jej také moderoval. Na úvod citoval slavný proslov prezidenta Edvarda Beneše, pronesený nad rakví TGM a zakončený výrokem: „Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“ Jako hosté se pietního aktu zúčastnili členové TJ Sokola Blatná a Podpůrné jednoty K. H. Borovského Strakonice, kteří zároveň zajistili čestnou stráž se svými prapory. Čestnou stráž státní vlajky České republiky a praporce Jednoty ČsOL Strakonice tvořili vojáci v historických uniformách 5. pěšího pluku „TGM“ československé armády, a československých legií v Rusku. Dalšími hosty pietního aktu byli starosta obce Uzenice pan Jiří Pýcha, místostarostka města Sedlice paní Kateřina Brabcová, a místopředseda Jednoty ČsOL Strakonice br. Stanislav Podlaha.

Po položení kytic k pomníku TGM následovaly proslovy hostů. Jako první vystoupila starostka Sokola Blatná ses. Blanka Malinová, která výrokem „Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa„, připomněla význam Sokola při vzniku legií. Dalším řečníkem byl politolog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích PhDr. Vladimír Hanáček, který ve světle současných událostí hovořil o Masarykově vztahu k Rusku. Jako další vystoupil starosta Uzenic Jiří Pýcha, který hovořil o historii pomníku TGM v Uzenicích. Dalším řečníkem byl člen Podpůrné jednoty K. H. Borovského František Sáček, který hovořil o praporu této jednoty a neopomněl také zmínit, že v ruských legiích byl také 9. střelecký pluk pojmenován po K. H. Borovském. Posledním řečníkem byl místopředseda Jednoty ČsOL Strakonice br. Stanislav Podlaha, který hovořil o praporci jednoty, který naše jednota převzala při VI. manifestačním sjezdu ČsOL 4. září 2021 v Praze. Promluvil také o stoleté historii ČsOL.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a věřím, že se při dalším podobném výročí opět „U Masaryka“ v Uzenicích sejdeme, tentokrát za větší účasti místních občanů.

text: br. David Maňhal
foto: Kateřina Prexlová