Veteránský revolver – střelecká soutěž družstev 2022

27. 9. 2022

Výbor Jednoty Československé obce legionářské v Plzni uspořádal v sobotu 10. září 2022 tradiční střeleckou soutěž pro své členy a jejich rodiny a známé nazvanou „Veteránský revolver“. Zářiový termín byl opět věnován soutěži tříčlenných družstev. Střílelo se ve třech kategoriích: ženská, mužská a smíšená družstva. Místem konání byla opět armádní střelnice v Plzni-Lobzích.

Výbor Jednoty Československé obce legionářské v Plzni uspořádal v sobotu 10. září 2022 tradiční střeleckou soutěž pro své členy a jejich rodiny a známé nazvanou „Veteránský revolver“. Zářiový termín byl opět věnován soutěži tříčlenných družstev. Střílelo se ve třech kategoriích: ženská, mužská a smíšená družstva. Místem konání byla opět armádní střelnice v Plzni-Lobzích.

V kategorii žen se bohužel zúčastnilo pouze jedno družstvo, takže soutěž nebyla tak napínavá. Daleko větší však byla účast družstev mužských a zvláště pak smíšených. Z devíti týmu tvořených muži, se na prvním místě umístilo družstvo Šnajdr – Sedlák – Bittner s celkem 214 body. I další dvě družstva na stupních vítězů přesáhly hranici dvou set bodů a žádné mužské družstvo nekleslo pod hranici jednoho sta bodů. Smíšených družstev soutěžilo deset, z velké části se jednalo o rodinné týmy. Nejlépe se umístilo družstvo Vranovská – Paur – Vranovský se 174 body, přičemž br. Paur byl s nástřelem 89 bodů nejlépe střílejícím účastníkem celé soutěže. Hranici osmdesáti bodů překonali celkem tři střelci, pět střelců nastřílelo více jak sedmdesát bodů a jedenáct střelců mělo mezi šedesáti a sedmdesáti body. Leč naše soutěže nejsou o výkonech, ale zejména o dobré náladě, pohodě a společném setkávání. Všichni si proto zaslouží ocenění a všem patří podkování.

Za přípravu akce si pak zvláštní poděkování zaslouží manželé ses. Dana Vranovská a br. Aleš Vranovský, a také br. Miroslav Hus, který byl hlavním rozhodčím soutěže.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Petr Maxim