Vyšla nová publikace věnující se protinacistickému odboji

4. 4. 2022

Koncem března 2022 v nakladatelství Academia vyšla nová publikace z pera místopředsedy Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 a vojenského historika Milana Vyhlídala. Na více než třech set stranách doplněných desítkami unikátních fotografií autor zúročil svůj dlouhodobý zájem o problematiku československé armády a domácího odboje. 

Publikace Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci – Odbojová skupina Tři konšelé čtenáře přivádí do období těsně po okupaci v březnu 1939, kdy právě skupiny stavěné na bývalých příslušnících vojenského zpravodajství daly vzniknout velice důležité části rodící se protinacistické rezistence. Samotným předmětem autorova zájmu se pak stala spíše méně známá odbojová buňka zpravodajských důstojníků, štábních kapitánů Františka Fárka, Antonína Longy a Aloise Čáslavky. Pod krycím jménem Tři konšelé se ve své práci nabídli přímo exilovému zpravodajskému ústředí plukovníka Františka Moravce a následně začali pracovat zcela v jeho intencích – shromažďovali informace o průmyslu a německých ozbrojených složkách v protektorátu, realizovali různé finanční transakce a podařilo se jim do exilu dostat všechny manželky a děti Moravcových důstojníků, tedy všech těch, kteří v předvečer okupace opustili s důležitým agenturním materiálem letecky republiku.

Širší veřejnosti se vůbec poprvé do rukou dostává publikace věnující se aktivitám této nezaslouženě polozapomenuté zpravodajské skupiny. V širší rovině povede také k prohloubení poznatků o počátcích našeho odboje proti nacistické okupaci.

text: br. Petr Žižka

foto: br. Milan Vyhlídal